दलित साहित्य विचारवेध संमेलन

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

विचारवेध साहित्य संमेलने ही विविध नावांनी भरतात.
आदिवासी विचारवेध संमेलन, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विचारवेध साहित्य संमेलन, दलित साहित्य विचारवेध संमेलन, राजर्षी शाहू विचारवेध संमेलन आणि नुसतेच विचारवेध संमेलन ही त्यांची काही नावे आहेत. ही संमेलने भरवणाऱ्या संस्थाही एकाहून अधिक आहेत. त्यामुळे एकाच क्रमांकाची दोन-तीन संमेलने असू शकतील. अशी काही विचारवेध संमेलने आणि त्यांचे तपशील :

क्रमांक वर्ष ठिकाण आयोजक संमेलनाध्यक्ष
पहिले दलित साहित्य विचारवेध संमेलन
दुसरे दलित साहित्य विचारवेध संमेलन
तिसरे दलित साहित्य विचारवेध संमेलन
चौथे दलित साहित्य विचारवेध संमेलन
पाचवे दलित साहित्य विचारवेध संमेलन
सहावे दलित साहित्य विचारवेध संमेलन
सातवे दलित साहित्य विचारवेध संमेलन
आठवे दलित साहित्य विचारवेध संमेलन
नववे दलित साहित्य विचारवेध संमेलन
दहावे दलित साहित्य विचारवेध संमेलन


पहा : विचारवेध साहित्य संमेलन
मराठी साहित्य संमेलने