Jump to content

तिसवाडी तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

तिसवाडी हा गोवा राज्यातील उत्तर गोवा जिल्ह्यातला तालुका आहे. या तालुक्यात खालील गावे व शहरांचा समावेश होतो.

तिसवाडी तालुक्यातील गावे
क्र. Name गावाचे नाव
Ambarim
Chorao
Caraim
Capao
Navelim नावेली
Goltim
Malar मळार
Naroa
Gandaulim
१० Ella
११ Bainguinim बांयगिणी
१२ Talaulim तळावली
१३ Goalim Moula
१४ Carambolim करमळी
१५ Azossim अदोशे
१६ Mandur मांडूर
१७ Gancim
१८ Batim
१९ Curca कुडका
२० Siridao शिरदोण
२१ Neura-O-Pequeno
२२ Neura-O-Grande
तिसवाडी तालुक्यातील शहरे
क्र. Name नाव
Panaji (M Corp. + OG) पणजी
Jua (CT) जुवे
Cumbarjua (CT) कुमारजुवें
Corlim (CT) खोर्ली
Chimbel (CT) चिंबल
Murda (CT) मुर्डा
Calapor (CT) कालापूर
Bambolim (CT) बांबोळी
Goa Velha (CT) गोवा-व्हेला
१० Mercurim (CT) मेणकुरें