तराजू

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


वस्तुमान मोजण्यासाठीचे साधन.वजनकाटा किवां तागडी असे हि म्हणतात. तराजू हे लोखंडा पासुन बनलेले असतात.तराजूस दोन बाजु असतात. एकामध्ये वजन व दुसऱ्यामध्ये वस्तू ठेवली जाते. तराजूच्या मध्यभागी असलेला काटा स्थिर झाल्यावर वजन झाले,असे म्हटले जाते. ग्रामीण भागामध्ये शेतीमाल व इतर उत्पादने तराजूच्या मदतीने वस्तुमानावर विकल्या जातात.तराजू मध्ये वस्तुमान करण्यासाठी वेगवेगळी वजने असतात.