चार मुक्ती

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

हिंदू किंवा भारतातील प्राचीन समजानुसार मानवाला चार प्रकारच्या मुक्ती मिळू शकतात


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


समीपता[संपादन]

देवाचे सानिध्य प्राप्त होणे.हि मुक्ती उपासना अथवा पुण्याई मुळे मिळते.

पुण्यकाळ त्यांच्या राहिलासे उभा | देवकीच्या गर्भा देव आले || तुकाराम महाराज

सलोकता[संपादन]

देवाचा लोक प्राप्त होणे. विष्णूची उपासना करणाऱ्यांना वैकुंठ,रामाच्या उपासकांना साकेत धाम,कुष्णाच्या उपासकांना गोलोक प्राप्त होतो.हि मुक्ती तपामुळे मिळते

तपाचे सामथ्यर तपिन्नला अमूप| चिरंजीव क्प्ल वैकुंठी नांदे

वैकुंठा जावया तपाचे सायास|करणे लागे नाश जीवा बहु || तुकाराम महाराज

स्वरूपता[संपादन]

देवाचे रूप प्राप्त होणे.हि मुक्ती ध्यानामुळे प्राप्त होते.

ध्यानी ध्याता पंढरीराया|मनासहित पालटे काया || तूकाराम महाराज

सायुज्यता[संपादन]

ब्रम्हरूप होणे. मोक्ष मिळणे.हि मुक्ती ज्ञानाने प्राप्त होते

जे ज्ञान तयाचे हाती|तोची समर्थ मुक्ती|

मात्र या चारहि मुक्ती नामाने मिळतात असे नाही नामापाशी   सतत सेविका म्हणून उभ्या असतात

तुका म्हणे नामापाशी चारी मुक्ती |एसे बहुता ग्रंथी बोलियले ||

नारायण हरी नारायण हरी भुक्ती मुक्ती चारी घरी त्याचा ||ज्ञान .