अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
ह्या लेखातील / विभागातील सध्याचा मजकूर इतरभाषा ते मराठी मशिन ट्रांसलेशन वापरून, [[]] भाषेतून मराठी भाषेत अंशत: अनुवादित केला गेला आहे / अथवा तसा कयास आहे. (ही सूचना/खूणपताका/टॅग लावताना, सहसा, सदर कयास संबंधीत मजकुरातील मराठी व्याकरणाच्या तफावतीवरून केले जातात). मशिन ट्रांसलेशनने मिळालेल्या अनुवादातील केवळ पूर्णतः व्यवस्थीत अनुवादीत वाक्ये तेवढीच घेण्याचा प्रयत्न केला आहे (करावा). आपल्याला आढळलेल्या त्रुटी येथे नोंदवाव्यात. लेखाच्या इतिहासातील फरक अभ्यासून भाषांतरास उपयोगी आणि अद्ययावत करण्यास मदत हवी आहे. (पहा: मशिन ट्रान्सलेशन/निती काय आहे?)
हे सुद्धा करा: विकिकरण,शुद्धलेखन सुधारणा, शब्द तपासःऑनलाईन शब्दकोश, अन्य सहाय्य: भाषांतर प्रकल्प.
Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.


अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६[संपादन]

संपूर्ण देशाला १९५६ साली स्त्रिया आणि बालकांच्या अनैतिक व्यापार रोखणारा कायदा पारित करण्यात आला .

६ लाखाहून अधिक बालक आणि स्त्रिया यांच्या बेकायदेशीररीत्या लैंगिक शोषणासाठी ,भिक मागण्यासाठी आणि अवयव तस्करीसाठी पळवून नेऊन खरेदी विक्री केली जाते .

जगभरामध्ये दृग्स आणि अंमली पदार्थांचा व्यापार ,श्स्त्रंत्राचा व्यापार याचे व्यवहार आणि आर्थिक उलाढाल यामध्ये अंमली पदार्थांचा एक नंबर, दोन नंबरला शस्त्रास्त्र आणि तीन नंबर ला मानवी तस्करीचा नंबर लागतो

माणसांनीच स्त्रियाआणि बालकांचा या पद्धतीने पैशासाठी केलेल्या व्यापार हा मानवतेला कलंक आहे.

याबाबतच्या कायद्यात २५ हून अधिक कलमे आहेत

कलम ३ : सदर कायद्याच्या कलम ३ नुसार जागेच्गा ,घराचा ,हॉटेलचा अगर वाहनाचा वेश्यागृह चालवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या वापराबद्दल कमीत कमी एक वर्ष आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षाची शिक्षा आणि रु २०००/- पर्यंत दंडाची तरतूद आहे .

कलम ४ : सदर कायद्याच्या कलम ४ नुसार वेश्या व्यवसाय करायला लावून त्या कमाईवर जगणारे सम्बन्धित मुलीचे पालक ,madam, तिला ठेवणारी घरवाली ,भडवा यांना७ ते १० वर्षेसक्त मजुरीच्या शिक्षेची तरतूद आहे .

कलम ५ : सदर कायद्याच्या कलम ५ नुसार वेश्या व्यवसायासाठी महिलेस अगर बालिकेस वेश्या व्यवसाय करायला लवणाऱ्या घर मालकास ७ ते १४ वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची तरतूद आहे .

कलम ६ : सदर कायद्याच्या कलम ६ नुसार वेश्या व्यवसाय सुरु असलेल्या ठिकाणी महिलेस ,बालिकेस ,बालकास डांबून ठेवले आणि त्याच्याकडील चीजवस्तू काढून घेतल्यास ७ ते १० वर्षापर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा आहे .

कलम ७ : सदर कायद्याच्या कलम ७ नुसार शाळा ,मंदिरे ,होस्टेल,हॉस्पिटल.नर्सिंग होम त्यांच्या जवळपास कोणी वेश्या व्यवसाय केल्यास ३ महिन्याच्या शिक्षेची तरतूद आहे .

कलम ८ : सदर कायद्याच्या कलम ८ नुसार शब्दांनी अगर खाणाखुणांनी ,दरवाजा ,खिडकी,बाल्कनीत उभे राहून वेश्या व्यवसाय प्रचार ,प्रसार आणि आकृष्ठ करून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास १ वर्षापार्यांची शिक्षा ५००० /-

रु दंडाची तरतूद आहे ,

कलम ९ : सदर कायद्याच्या कलम ९ नुसार वेश्या व्याव्सायाबाधित व्यक्तीचा वापर ,त्याचा ताबा असणार्या व्यक्ती अथवा यंत्रणेस पुन्हा त्यास मानवी वयावर करायला लाव;लयास ७ ते १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते .

कलम १२ : सदर कायद्याच्या कलम १२ नुसार बाधित व्यक्ती अथवा चंगल्या वर्तुनुकीची हमी दिलेल्या व्यक्तीस सुरक्षितता देण्यात यावी .

कलम १३ : सदर कायद्याच्या कलम १३ नुसार विशेष अधिकारी आणि समिती गठीत करण्यात यावी .

कलम १५ : सदर कायद्याच्या कलम १५ नुसार पोलीस अधिकाऱ्यास warrant शिवाय कोणत्याही इमारत घराचा शोध घेता येईल .

कलम १६ : द्सदार कायद्याच्या कलम १६ नुसार बाधित व्यक्तींना वेश्यागृहतून