हिंदी महासागर जायर

From विकिपीडिया
Jump to navigation Jump to search
हिंदी महासागर चक्रगती

हिंदी महासागर चक्रगती ही हिंद महासागरात आहे. यात खालील चार मुख्य प्रवाहांचा समावेश होतो.