Page protected

साचा:Infobox

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon साचा दस्तावेजीकरण[बघा] [संपादन] [इतिहास] [पर्ज करा]
Information icon.svg या साच्यात काही कठीण किंवा अवघड भाग आहेत.
यात कोणताही बदल करण्यापूर्वी, याची माहिती काळजीपूर्वक वाचा. हा साचा बर्‍याच लेखात वापरला जात आहे. तुम्ही केलेल्या बदलांमुळे अनपेक्षित समस्या उद्भवल्यास, कृपया, आपले बदल त्वरीत काढून टाकावेत.
तुम्ही या साच्यावर प्रयोग करून पाहू शकता परंतु, तुमचे प्रयोग जतन करण्याआधी ते जरुर तपासावेत. ते प्रयोग , धूळपाटी साचा‎ या पानांवर किंवा, तुमच्या सदस्य पानावर करून बघितल्यास विकिपीडियामधील पानांवर उत्पात होणार नाही.

This template is intended as a meta-template, that is, a template that's used when constructing other templates. It's not meant for use directly in an article. See Help:Infobox for information on how to craft infoboxes in general.

वापर

याचा वापर {{navbox}} सारखाच आहे,परंतु,एका विशेष गुणासह. या रकान्याची(टेबल) प्रत्येक ओळ एक तर"शिर्ष" करता येउ शकते किंवा त्यास ओळखपट्टी(लेबल)/माहितीजोडी किंवा तो एक फक्त माहितीकक्ष राहु शकतो.ह्या एक परस्परसंबंध निराकरण पध्दतीच्या आहेत. जर तुम्ही एका ओळीस ओळखपट्टी(लेबल)/माहितीजोडी व माहितीकक्ष असे व्याख्यिकृत(define) केले तर ओळखपट्टी(लेबल)/माहितीजोडी हे दबते.(दिसत नाही)

याची नोंद घ्या की जर तुम्हास माहितीचौकटच्या वरच्या भागा व्यतिरीक्त कोठेही,चित्र टाकावयाचे असल्यास,किंवा,कोणताही साध्या स्वरुपाचा मजकुर/मसुदा टाकावयाचा असल्यास, ओळीत फक्त माहिती टाकावयाची असल्यास,ते शक्य आहे. Note that if you want to insert an image elsewhere other than the top of the infobox, or insert other "freeform" data, using a row with just a "data" field allows for that sort of thing.

Parameter(पॅरामिटर)

दुवे बघणे/चर्चा करणे/संपादन करणे

नाव 
साचा पान नाव दुवे बघणे/चर्चा करणे/संपादन करणे?????????????
name 
The template page name that the "view/discuss/edit" links should point to.

तुम्ही हे वापरु शकता {{subst:PAGENAME}}.हा मर्यादा वगळल्यास,दुवे बघणे/चर्चा करणे/संपादन करणे दिसणार नाहीत.

मथळा

माहितीचौकटीच्या वर मथळ्याचा मजकुर
(उरलेली माहितीचौकट येथे असते.)
माहितीचौकटीच्या सर्वात वरील कक्षात(खाण्यात)मजकुर
(उरलेली माहितीचौकट येथे असते.)

माहितीचौकटीत मथळा टाकण्याचे दोन वेगवेगळे मार्ग आहेत.एक,ज्यात मथळा हा माहितीचौकटीच्या रेषांच्या आत असतो.दुसरा,ज्यात माहितीचौकटीवर तो मथळ्याप्रमाणे दिसतो.आपल्या इच्छेनुसार आपण दोन्ही एकत्रित वापरु शकता,किंवा दोन्ही वेगवेगळे,किंवा कोणतेही नाही(तथापि,असे करण्याची शिफारस करता येउ शकत नाही.) ही आज्ञावली वापरा :

;title : चौकटीच्या वर मथळा टाकण्यासाठीचा मजकुर
;above : चौकटीच्या सर्वात वरील कक्षात(cell)मथळा येण्यासाठी टाकावयाचा मजकुर

एच्छिक क्रमणिका(Optional content)

; image : माहितीचौकटीच्या वर चित्र टाकण्यासा ठी पुर्ण image syntax,वापरा. 
उदा.[[Image:example.png|200px]].चित्र default ने आपोआप मधोमध येते.
;caption : चित्राखाली टाकावयाचा मजकुर
;header(n) : शिर्ष म्हणुन (n) ओळीत टाकावयाचा मजकुर.
;label(n): (n) ओळीत ओळखपट्टी म्हणुन टाकावयाचा मजकुर.
;data(n): (n) ओळीत माहिती म्हणुन दिसण्यासाठीचा मजकुर.
;below: खालच्या कक्षात(खाण्यात)टाकण्यासाठीचा मजकुर.सगळ्यात खालचा कक्ष/खाणा हा तळटीपेसाठी,"हे ही बघा"साठी,व अशाच
प्रकारची माहिती देण्यासाठी असतो.

Optional CSS styling(ऍच्छिक सि.एस.एस.ठेवण)

;bodystyle : माहितीचौकटीच्या रकान्यास पुर्णपणे लागु होतो.
;titlestyle : मथळ्यासच लागु होतो.पृष्ठभागरंग(background color ) टाकण्याबाबत शिफारीस करता येउ शकत नाही
कारण,मजकुर हा माहितीचौकटीच्या बाहेरील भागास राहतो.
;abovestyle : फक्त "above" या सर्वात वरच्या कक्षास(खाण्यास) लागु होतो. याची 'default style' ही या प्रमाणे आहे font-size:large; हा कक्ष(खाणा)बहुतेककरुन मथळ्यासा ठी वापरला जात असल्यामुळे,जर आपणास साधारण स्वरुपाच्या मजकुरासा ठी वापरायचा असल्यास तर "font-size:medium;" हे उपरोक्त ठेवणीत( style) टाका.
;imagestyle : चित्र असलेल्या कक्षास(खाण्यास) लागु होतो.यात चित्रमथळ्याचा मजकुर असतो, पण आपण मजकुराची माहिती ही 
मथळाठेवणीप्रमाणे(text properties with captionstyle) भरावयास हवी,न की चित्रठेवणीच्या मथळ्याप्रमाणे,भविष्यात जर
हा मथळा हालविण्यात आल्यास,चित्रठेवणीप्रमाणे.
;captionstyle :चित्रमथळ्याच्या (image caption)मजकुरास लागु.
;headerstyle :सर्व शिर्ष कक्षांस (header cells)लागु
;labelstyle : सर्व ओळखचिठ्ठी कक्षांस लागु
;datastyle : सर्व माहिती() कक्षांस लागु
;belowstyle : फक्त खालच्या कक्षांस लागु

Microformats

bodyclass
This parameter is inserted into the "class" attribute for the infobox as a whole
imageclass
This parameter is inserted into the "class" attribute for the image; it is in particular used in conjunction with {{Image class names}}.
class(n)
This parameter is inserted into the "class" attribute for the data cell of the specified row. If there's no data cell it has no effect.
titleclass
This parameter is inserted into the "class" attribute for the infobox's title caption.
aboveclass
This parameter is inserted into the "class" attribute for the infobox's above cell.

This template supports the addition of microformat information. This is done by adding "class" attributes to various data cells, indicating what kind of information is contained within. To flag an infobox as containing hCard information, for example, add the following parameter:

|bodyclass = vcard

And for each row containing a data cell that's part of the vcard, add a corresponding class parameter:

|class1 = fn
|class2 = org
|class3 = tel

...and so forth. "above" and "title" can also be given classes, since these are usually used to display the name of the subject of the infobox.

See Wikipedia:WikiProject Microformats for more information on adding microformat information to Wikipedia, and microformats.org for more information on microformats in general.

Making fields optional(फिल्डस् ऍच्छिक करणे)

A row with a label but no data is not displayed. This allows for the easy creation of optional infobox content rows. To make a row optional use a parameter that defaults to an empty string, like so:

|label5 = Population
|data5 = {{{population|}}}

This way if an article doesn't define the population parameter in its infobox the row won't be displayed.

For more complex fields with pre-formated contents that would still be present even if the parameter wasn't set, you can wrap it all in an "#if" statement to make the whole thing vanish when the parameter is not used. For instance, the "#if" statement in the following example reads "#if:the parameter mass has been supplied |then display it, followed by 'kg'":

|label6 = Mass
|data6 = {{#if:{{{mass|}}} |{{{mass}}} kg}}

For more on #if, see here.
You can also make headers optional in a similar way. If you want a header to appear only if one or more of the data fields that fall under it are filled, one could use the following pattern as an example of how to do it:

{{Infobox
|name  = {{subst:PAGENAME}}
|title  = Example of an optional header
|header1 = {{#if:{{{item_one|}}}{{{item_two|}}}{{{item_three|}}} |Optional header}}
|label2 = Item one
|data2  = {{{item_one|}}}
|label3 = Item two
|data3  = {{{item_two|}}}
|label4 = Item three
|data4  = {{{item_three|}}}
}}

header1 will be shown if any of item_one, item_two, or item_three is defined. If none of the three parameters are defined the header won't be shown.

The trick to this is that the "if" returns false only if there is nothing whatsoever in the conditional section, so only if all three of item_one, item_two and item_three are undefined will the if statement fail.

ऊदाहरणे

Test Infobox
Example.png
Caption for example.png
Header defined alone
Data defined alone
All three defined (header)
Label and data defined (label) Label and data defined (data)
Below text
{{Infobox
|name  = Infobox/doc
|title  = Test Infobox
|image  = [[Image:example.png|200px]]
|caption = Caption for example.png

|headerstyle = background:#ccf;
|labelstyle  = background:#ddf;

|header1 = Header defined alone
|label1 = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2 = Label defined alone
|data2  = 
|header3 = 
|label3 = 
|data3  = Data defined alone
|header4 = All three defined (header)
|label4 = All three defined (label)
|data4  = All three defined (data)
|header5 = 
|label5 = Label and data defined (label)
|data5  = Label and data defined (data)

|belowstyle = background:#ddf;
|below = Below text
}}

हे कसे होते याकडे लक्ष द्या, जेव्हा a लेबल अकंपनींग डाटा सेलcellशिवाय defined होते, प्रदर्शित माहिती चौकटीत 'रो' अपीयर होत नाही, आणि जेव्हा हेडर, डाटा सेलcell च्या सेम रोमध्ये डिफाईन केले जाते तेव्हा हेडरला प्राथमिकता मिळते. Notice how when a label is defined without an accompanying data cell the row doesn't appear in the displayed infobox, and when a header is defined on the same row as a data cell the header takes precedence.


For this example, bodystyle = width:20em; and labelstyle = width:33%;

Test Infobox
Label 1 Data 1
Label 2 Data 2
Label 3 Data 3
Header 4
Label 5 Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Below text

संपूर्ण रिकामे डिलक्लेरेशन

(टिप: साचा चाळीस ओळी पर्यंत हाताळतो कारण सापेक्षतेने त्या पेक्षा मोठे माहितीचौकटी तुरळकपणेच आढळतात , पैकी येथे २० चा समावेश केला आहे.. आवश्यकते प्रमाणे नंबरींगचा विस्तार करा.मायक्रोफॉर्मॅट "class" पॅरामीटर्स सुद्धा, कॉमनली उपयोगात येत नसल्यामुळे टाळल्या आहेत..)

{{Infobox
|name     = {{subst:PAGENAME}}
|bodystyle  = 
|title    = 
|titlestyle  = 
|above    = 
|abovestyle  = 
|image    = 
|imagestyle  = 
|caption   = 
|captionstyle = 
|headerstyle = 
|labelstyle  = 
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1  = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2  = 
|data2  = 
|header3 = 
|label3  = 
|data3  = 
|header4 = 
|label4  = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5  = 
|data5  = 
|header6 = 
|label6  = 
|data6  = 
|header7 = 
|label7  = 
|data7  = 
|header8 = 
|label8  = 
|data8  = 
|header9 = 
|label9  = 
|data9  = 
|header10 = 
|label10 = 
|data10  = 
|header11 = 
|label11 = 
|data11  = 
|header12 = 
|label12 = 
|data12  = 
|header13 = 
|label13 = 
|data13  = 
|header14 = 
|label14 = 
|data14  = 
|header15 = 
|label15 = 
|data15  = 
|header16 = 
|label16 = 
|data16  = 
|header17 = 
|label17 = 
|data17  = 
|header18 = 
|label18 = 
|data18  = 
|header19 = 
|label19 = 
|data19  = 
|header20 = 
|label20 = 
|data20  = 

|belowstyle =
|below = 
}}

हे सुद्धा पहा