साचा:माहितीचौकट शाळा/doc

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
{{माहितीचौकट शाळा
| नाव =
| प्रचलित नाव =
| चित्र =
| caption =
| ब्रीदवाक्य =
| ब्रीदवाक्याचा अर्थ =
| स्थापना =
| प्रकार =
| मूळ संस्था=
| धार्मिक संलग्नता =
| शैक्षणिक संलग्नता =
| आर्थिक देणगी =
| अर्थसंकल्प  =
| प्रभारी अधिकारी =
| अध्यक्ष=
| Chairperson =
| कुलपती =
| President =
| Vice-president =
| superintendent =
| Provost =
| कुलगुरू =
| Rector  =
| मुख्याध्यापक =
| Dean 
| पर्यवेक्षक =
| Academic_staff =
| administrative_staff = 
| विद्यार्थी =
| Undergrad =
| Postgrad =
| Doctorate = 
| शहर =
| राज्य =
| देश =
| परिसर =
| जुने नाव =
| अ‍ॅथलेटिक्स=
| क्रीडा=
| टोपणनाव=
| Mascot=
| नियंत्रक =
| संकेतस्थळ =
| चिन्ह =
}}

Template data[संपादन]

यथादृश्यसंपादक व इतर साधनांसाठी वापरण्यात येणारे हे टेम्प्लेटडाटा दस्तावेजीकरण आहे.

माहितीचौकट शाळा साठी टेम्प्लेटडाटा

हा साचा मराठी विकिपीडियावर विद्यापीठ व महाविद्यालयाचे महितीचौकट आहे

साच्याचे प्राचल (पॅरामिटर्स)

प्राचलवर्णनप्रकारस्थिती
नावनाव

नाव

अज्ञातऐच्छिक
प्रचलित नावप्रचलित नाव

प्रचलित नाव

अज्ञातऐच्छिक
चित्रimage

चित्र

अज्ञातऐच्छिक
image_nameimage_name

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
image_sizeimage_size

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
image_uprightimage_upright

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
image_altimage_alt

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
captioncaption

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
image nameimage name

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
latin_namelatin_name

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
ब्रीदवाक्यब्रीदवाक्य

ब्रीदवाक्य

अज्ञातऐच्छिक
ब्रीदवाक्याचा अर्थब्रीदवाक्याचा अर्थ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
closedclosed

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
स्थापनास्थापना

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
प्रकारप्रकार

संस्थेच्या प्रकार

अज्ञातऐच्छिक
parentparent

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
religious_affiliationreligious_affiliation

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
affiliationaffiliation

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
academic_affiliationacademic_affiliation

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
endowmentendowment

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
budgetbudget

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
officer_in_chargeofficer_in_charge

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
chairmanchairman

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
chairpersonchairperson

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
कुलपतीकुलपती

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
presidentpresident

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
vice-presidentvice-president

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
superintendentsuperintendent

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
provostprovost

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
कुलगुरूकुलगुरू

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
rectorrector

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
principalprincipal

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
deandean

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
directordirector

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
head_labelhead_label

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
headhead

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
academic_staffacademic_staff

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
facultyfaculty

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
administrative_staffadministrative_staff

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
staffstaff

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
विद्यार्थीविद्यार्थी

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
enrollmentenrollment

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
undergradundergrad

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
postgradpostgrad

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
doctoraldoctoral

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
otherother

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
ठिकाणठिकाण

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
शहरशहर

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
राज्यराज्य

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
provinceprovince

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
देशदेश

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
coorcoor

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
परिसरपरिसर

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
जुने नावजुने नाव

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
free_labelfree_label

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
freefree

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
colourscolours

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
colorscolors

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
athleticsathletics

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
sportssports

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
nicknamenickname

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
mascotmascot

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
नियंत्रकनियंत्रक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
संकेतस्थळ दुवासंकेतस्थळ

यात दुवा द्यावे

अज्ञातऐच्छिक
लोगोlogo

संस्थेचा लोगो

अज्ञातऐच्छिक
nrhpnrhp

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
embeddedembedded

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
footnotesfootnotes

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक