साचा:माहितीचौकट ग्रह

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to searchDocumentation icon साचा दस्तावेजीकरण[बघा] [संपादन] [इतिहास] [पर्ज करा]

माहितीचौकट ग्रह या साच्याचा वापर ग्रह (सूर्यमालेतील तसेच सूर्यमालेबाहेरील), उपग्रह, लघुग्रह इत्यादींची माहिती 'माहितीचौकट' स्वरूपात लिहिण्यासाठी करा.

वापर[संपादन]

माहितीचौकटीचा खाली लिहिलेला साचा कॉपी करून समावेश करण्यासाठी हव्या त्या लेखात चिकटवा.

उदाहरणादाखल पृथ्वी हा लेख पाहा.

सूर्यमालेबाहेरील ग्रहांकरता शिफारसपात्र साचा[संपादन]

{{माहितीचौकट ग्रह
| पार्श्वभूमी रंग = #A0B0FF
| नाव = 
| अप प्रत्यय = ख बिंदू
| शोध = हो
| शोध संदर्भ = 
| शोधक = 
| शोध स्थळ = 
| शोध दिनांक = 
| शोधपद्धत =
| नामाभिधाने = हो 
| पर्यायी नावे =
| उपनाभी बिंदू =
| अपनाभी बिंदू =  
| अर्धदीर्घ अक्ष = 
| सरासरी वेग =   
| वक्रता निर्देशांक = 
| परिभ्रमण काळ = 
| कक्षेचा कल =
| कोनीय अंतर = 
| उपख बिंदूचे रेखावृत्त = 
| उपख बिंदूचा काळ = 
| अर्ध-अँप्लिट्यूड = 
| भौतिक गुणधर्म = हो
| सरासरी त्रिज्या =
| पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ = 
| घनफळ =  
| घनता = 
| वस्तुमान = 
| पृष्ठभागावरील गुरुत्वाकर्षण =
| मुक्तिवेग =  
| एकल तापमान = 
}}

लघुग्रहांकरता शिफारसपात्र साच[संपादन]

{{माहितीचौकट ग्रह
| लघुग्रह = हो
| रुंदी = 25em
| पार्श्वभूमी रंग = #FFFFC0
| अप प्रत्यय =
| नाव = 
| चिन्ह = 
| चित्र१ = 
| चित्र१ शीर्षक = 
| शोध = हो
| शोध संदर्भ = 
| शोधक = 
| शोध दिनांक = 
| नामाभिधाने = हो
| लघुग्रह नाव = 
| पर्यायी नावे = 
| लघुग्रह वर्ग = 
| कक्षीय गुणधर्म = 
| इपॉक = 
| अपसूर्य बिंदू = 
| उपसूर्य बिंदू = 
| अर्धदीर्घ अक्ष = 
| वक्रता निर्देशांक = 
| परिभ्रमण काळ = 
| सरासरी वेग = 
| कक्षेचा कल = 
| असेंडिंग नोडचे रेखावृत्त = 
| सरासरी विसंगती = 
| उपनाभी बिंदूचे आर्ग्युमेंट = 
| उपग्रह = 
| भौतिक गुणधर्म = हो
| मिती = 
| वस्तुमान = 
| घनता = 
| पृष्ठभागावरील गुरुत्वाकर्षण = 
| मुक्तिवेग = 
| सायडेरियल दिनमान = 
| आसाचा कल = 
| ध्रुवाचे आयनिक अक्षवृत्त = 
| ध्रुवाचे आयनिक रेखावृत्त = 
| परावर्तनीयता = 
| तापमान=हो
| तापमान१ नाव = [[केल्व्हिन]]
| तापमान१ सरासरी = 
| तापमान१ कमाल = 
| तापमान२ नाव = [[सेल्सियस]]
| तापमान२ कमाल =  
| वर्णपट प्रकार = 
| निरपेक्ष प्रत = 
}}

सर्वसमावेशक साचा[संपादन]

{{माहितीचौकट ग्रह
| पार्श्वभूमी रंग = 
| रुंदी = 
| अप प्रत्यय = 
| नाव = 
| चिन्ह = 
| चित्र१ = 
| चित्र१ रुंदी = 
| चित्र१ शीर्षक = 
| चित्र२ = 
| चित्र२ रुंदी = 
| चित्र२ शीर्षक = 
| शोध = हो
| शोध संदर्भ = 
| शोधक = 
| शोध स्थळ = 
| शोध दिनांक = 
| शोधपद्धत = 
| नामाभिधाने = हो
| लघुग्रह नाव = 
| पर्यायी नावे = 
| लघुग्रह वर्ग = 
| कक्षीय गुणधर्म = 
| इपॉक = 
| अपसूर्य बिंदू = 
| उपसूर्य बिंदू = 
| उपनाभी बिंदू = 
| अपनाभी बिंदू = 
| अर्धदीर्घ अक्ष = 
| सरासरी कक्षीय त्रिज्या = 
| वक्रता निर्देशांक = 
| परिभ्रमण काळ = 
| सिनॉडिक परिभ्रमण काळ = 
| सरासरी वेग = 
| सरासरी विसंगती = 
| कक्षेचा कल = 
| कोनीय अंतर = 
| असेंडिंग नोडचे रेखावृत्त = 
| उपख बिंदूचे रेखावृत्त = 
| उपख बिंदूचा काळ = 
| उपनाभी बिंदूचे आर्ग्युमेंट = 
| अर्ध-अँप्लिट्यूड = 
| कोणाचा उपग्रह = 
| उपग्रह = 
| भौतिक गुणधर्म = हो
| लघुग्रह = 
| मिती = 
| ध्रुवांजवळचा चपटेपणा = 
| विषुववृत्तीय त्रिज्या = 
| ध्रुवीय त्रिज्या = 
| सरासरी त्रिज्या = 
| परीघ = 
| पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ = 
| घनफळ = 
| वस्तुमान = 
| घनता = 
| पृष्ठभागावरील गुरुत्वाकर्षण = 
| मुक्तिवेग = 
| सायडेरियल दिनमान = 
| परिवलनवेग = 
| आसाचा कल = 
| उत्तर ध्रुवाचे रेखावृत्त = 
| उत्तर ध्रुवाचे अक्षवृत्त = 
| धृवाचे आयनिक अक्षवृत्त = 
| धृवाचे आयनिक रेखावृत्त = 
| परावर्तनीयता = 
| एकल तापमान = 
| तापमान = हो
| तापमान१ नाव = 
| तापमान१ किमान = 
| तापमान१ सरासरी = 
| तापमान१ कमाल = 
| तापमान२ नाव = 
| तापमान२ किमान = 
| तापमान२ सरासरी = 
| तापमान२ कमाल = 
| वर्णपट प्रकार = 
| दृश्य प्रत = 
| निरपेक्ष प्रत = 
| कोनीय आकारमान = 
| विशेषणे = 
| वातावरण = हो
| वातावरण संदर्भ = 
| पृष्ठभागावरील दाब = 
| स्केल उंची = 
| वातावरण संरचना = 
}}

प्रश्नावली[संपादन]

ठळक व तिरके (bold italics) प्रश्न आवश्यक आहेत.

प्रश्न माहिती
पार्श्वभूमी रंग
रुंदी माहितीचौकटीची रुंदी. उदा.: 25em
अप प्रत्यय उप/अपनाभी बिंदूंचे प्रत्यय. उदा.: सूर्य बिंदू, नाभी बिंदू, पृथ्वी बिंदू, ख बिंदू. या प्रत्ययाच्या आधी ’उप’/’अप’ जोडून ’उपसूर्य बिंदू’/’अपसूर्य बिंदू’, ’उपनाभी बिंदू’/’अपनाभी बिंदू’ असे शब्द आपोआप तयार होतील. ’अपप्रत्यय’ ठरवण्याकरता मार्गदर्शक निकष:
सूर्य बिंदू : ग्रह सूर्यमालेतील असल्यास
पृथ्वी बिंदू : पृथ्वीचा उपग्रह (चंद्र) असल्यास
नाभी बिंदू : सर्वसाधारण कुठल्याही अन्य सूर्यमालेतल्या ग्रह/उपग्रहांबद्दल
ख बिंदू : दोन खगोलीय वस्तू एकमेकांभोवती सापेक्ष दीर्घवर्तुळाकर कक्षेत फिरत असताना त्यातील एका वस्तूची दुसर्‍या वस्तूसंदर्भातील स्थिती सांगावयास.
नाव ग्रहाचे नाव
चिन्ह चिन्हाची चित्रसंचिका. उदा.: Example.svg. 25px ही डिफॉल्ट रुंदी आहे.
चित्र१ ग्रहाची चित्रसंचिका. उदा.: Example.svg
चित्र१ रुंदी *१ "Npx" अशा स्वरूपात चित्राची रुंदी. चित्र या रुंदीकरता 'रिसाइझ' केले जाते; 200px ही डिफॉल्ट रुंदी आहे.
चित्र१ शीर्षक *१ चित्राचे शीर्षक
चित्र२
चित्र२ रुंदी *२
चित्र२ शीर्षक *२
शोध हो/नाही
शोध संदर्भ *३ शोधाच्या संदर्भाचे वेबपान
शोधक *३ शोध लावणार्‍या शास्त्रज्ञाचे नाव
शोध स्थळ *३ शोध जिथे लागला त्या संस्थेचे/प्रयोगशाळेचे/जागेचे तपशील
शोध दिनांक' *३' शोध लागण्याचा दिनांक
शोधपद्धत *३ शोध लावताना वापरलेली पद्धत(केवळ नावच अपेक्षित)
नामाभिधाने हो/नाही
लघुग्रह नाव *४ MP Name प्रकारातले लघुग्रहाचे नाव
पर्यायी नावे *४ इतर नावे(Provisional names)
लघुग्रह वर्ग *४ लघुग्रहांच्या वर्गाचे नाव(MP Category)
कक्षीय गुणधर्म
इपॉक
अपसूर्य बिंदू
उपसूर्य बिंदू
उपनाभी बिंदू
अपनाभी बिंदू
अर्धदीर्घ अक्ष
सरासरी कक्षीय त्रिज्या
वक्रता निर्देशांक
परिभ्रमण काळ
सिनॉडिक परिभ्रमण काळ
सरासरी वेग
सरासरी विसंगती
कक्षेचा कल
कोनीय अंतर
असेंडिंग नोडचे रेखावृत्त
उपख बिंदूचे रेखावृत्त
उपख बिंदूचा काळ
उपनाभी बिंदूचे अर्ग्युमेंट
अर्ध-अँप्लिट्यूड
कोणाचा उपग्रह
उपग्रह
भौतिक गुणधर्म हो
लघुग्रह *५
मिती *५
फ्लॅटनिंग *५
विषुववृत्तीय त्रिज्या *५
धृवीय त्रिज्या *५
सरासरी त्रिज्या *५
परीघ *५
पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ *५
घनफळ *५
वस्तुमान *५
घनता *५
पृष्ठभागावरील गुरुत्वाकर्षण' *५'
मुक्तिवेग *५
सिडेरियल दिनमान *५
परिवलनवेग *५
आसाचा कल *५
उत्तर धृवाचे रेखावृत्त *५
उत्तर धृवाचे अक्षवृत्त *५
धृवाचे अयनिक अक्षवृत्त *५
धृवाचे अयनिक रेखावृत्त *५
परावर्तनीयता *५
एकल तापमान *५
तापमान हो
तापमान१ नाव *६
तापमान१ किमान *६
तापमान१ सरासरी *६
तापमान१ कमाल *६
तापमान२ नाव *६
तापमान२ किमान *६
तापमान२ सरासरी *६
तापमान२ कमाल *६
वर्णपट प्रकार
अभिव्यक्त प्रत
निरपेक्ष प्रत
कोनीय आकारमान
विशेषणे
वातावरण हो
वातावरण संदर्भ *७
पृष्ठभागावरील दाब *७
स्केल उंची *७
वातावरण संरचना *७
* {{{चित्र}}} रकाना भरला असल्यास यांचा उपयोग होईल.

</noinclude>