Jump to content

साचा:जीवचौकट/वापर

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

Quick start and examples

Plant species

मॅग्नोलिया

शास्त्रीय वर्गीकरण
Division: फूलझाड
जात: मॅग्नोलिओप्सिडा
वर्ग: मॅग्नोलिआलिस
कुळ: मॅग्नोलिआकी
जातकुळी: मॅग्नोलिया
जीव: मॅ. व्हर्जिनियाना
शास्त्रीय नाव
मॅग्नोलिया व्हर्जिनियाना
लिन्नॉस
{{जीवचौकट 
| नाव = 
| चित्र = 
| चित्र_शीर्षक =  
| regnum = [[वनस्पती]]
| divisio = 
| जात = 
| वर्ग = 
| कुळ = 
| जातकुळी = 
| जीव = 
| बायनॉमियल = 
| बायनॉमियल_अधिकारी = 
}}


Animal species

आशियाई सोनेरी मांजर

शास्त्रीय वर्गीकरण
वंश: कणाधारी
जात: सस्तन
वर्ग: मांसभक्षक
कुळ: फेलिडे
जातकुळी: कॅटोप्युमा
जीव: कॅ. टेमिन्की
शास्त्रीय नाव
कॅटोप्युमा टेमिन्की
(विगर्सहोर्सफिल्ड, १८२७)
{{जीवचौकट
| नाव = 
| चित्र = 
| चित्र_आकार = 
| regnum = [[प्राणी]]
| वंश = 
| जात = 
| वर्ग = 
| कुळ = 
| जातकुळी = 
| जीव = 
| बायनॉमियल = 
| बायनॉमियल_अधिकारी = 
}}


Plant higher taxon

ओक
ओक
ओक
शास्त्रीय वर्गीकरण
Division: फूलझाड
जात: मॅग्नोलिओप्सिडा
वर्ग: फॅगॅलिस
कुळ: फॅगॅकी
जातकुळी: क्वेर्कस
लिन्नॉस
जीव

क्वेर्कस जीवांची यादी पहा.

{{जीवचौकट
| नाव = 
| चित्र = 
| चित्र_शीर्षक = 
| regnum = [[वनस्पती]]
| divisio = 
| जात = 
| वर्ग = 
| कुळ = 
| जातकुळी = 
| जातकुळी_अधिकारी = 
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
}}


Animal higher taxon

व्हेल
व्हेल मासा
व्हेल मासा
शास्त्रीय वर्गीकरण
वंश: कणाधारी
जात: सस्तन
वर्ग: सेटाकी
कुळ: बॅलेनोप्टेराडी
जॉन एडवर्ड ग्रे, १८६४
जीव

बॅलेनोप्टेरा
मेगाप्टेरा

{{जीवचौकट
| नाव = 
| चित्र = 
| चित्र_शीर्षक = 
| regnum = 
| वंश = 
| जात = 
| वर्ग = 
| उपवर्ग = 
| कुळ = 
| कुळ_अधिकारी = 
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
}}


All parameters

This section gives all parameters in the order that they will appear in the taxobox. No taxobox should use all of these. Keep it short!

name
fossil_range
चित्र शीर्षक
चित्र शीर्षक
image2_शीर्षक
image2_शीर्षक
प्रजातींची उपलब्धता
शास्त्रीय वर्गीकरण
Domain: domain
domain_authority
Superkingdom: superregnum
superregnum_authority
Subkingdom: subregnum
subregnum_authority
(unranked) unranked_phylum
unranked_phylum_authority
Superdivision: superdivisio
superdivisio_authority
Superphylum: superphylum
superphylum_authority
Division: divisio
divisio_authority
वंश: वंश
phylum_authority
Subdivision: subdivisio
subdivisio_authority
Subphylum: subphylum
subphylum_authority
Infraphylum: infraphylum
infraphylum_authority
Microphylum: microphylum
microphylum_authority
Nanophylum: nanophylum
nanophylum_authority
(unranked) unranked_classis
unranked_classis_authority
Superclass: superclassis
superclassis_authority
जात: जात
classis_authority
पोटजात: subclassis
subclassis_authority
Infraclass: infraclassis
infraclassis_authority
(unranked) unranked_ordo
unranked_ordo_authority
Magnorder: magnordo
magnordo_authority
Superorder: superordo
superordo_authority
वर्ग: ordo
ordo_authority
Infraorder: infraordo
infraordo_authority
Parvorder: parvordo
parvordo_authority
Division: zoodivisio
zoodivisio_authority
Section: zoosectio
zoosectio_authority
Subsection: zoosubsectio
zoosubsectio_authority
(unranked) unranked_familia
unranked_familia_authority
Superfamily: superfamilia
superfamilia_authority
कुळ: familia
familia_authority
उपकुळ: familia_authority
subfamilia_authority
Supertribe: supertribus
supertribus_authority
Tribe: tribus
tribus_authority
Subtribe: subtribus
subtribus_authority
जातकुळी: genus
genus_authority
जातकुळी: genus2
genus2_authority
Subgenus: subgenus
subgenus_authority
Section: sectio
sectio_authority
Series: series
series_authority
Species group: species_group
species_group_authority
Species subgroup: species_subgroup
species_subgroup_authority
Species complex: species_subgroup_authority
species_subgroup_authority
जीव: species
species_authority
Diversity
diversity
शास्त्रीय नाव
बायनॉमियल
बायनॉमियल_authority
Type species
type_species
type_species_authority
Type strain
type strain
आढळप्रदेश_नकाशा_शीर्षक
आढळप्रदेश_नकाशा_शीर्षक
बायनॉमियल2
आढळप्रदेश_नकाशा2_शीर्षक
आढळप्रदेश_नकाशा2_शीर्षक
बायनॉमियल3
आढळप्रदेश_नकाशा3_शीर्षक
आढळप्रदेश_नकाशा3_शीर्षक
बायनॉमियल4
आढळप्रदेश_नकाशा4_शीर्षक
आढळप्रदेश_नकाशा4_शीर्षक
subdivision_ranks

subdivision


{{जीवचौकट
| color = 
| नाव = 
| स्थिती = 
| स्थिती_प्रणाली = 
| स्थिती_संदर्भ = 
| fossil_range = 
| चित्र = 
| चित्र_रुंदी = 
| चित्र_शीर्षक = 
| चित्र२ = 
| चित्र२_रुंदी = 
| चित्र२_शीर्षक = 
| virus_group = 
| domain = 
| domain_authority = 
| superregnum = 
| superregnum_authority = 
| regnum = 
| regnum_authority = 
| subregnum = 
| subregnum_authority = 
| unranked_phylum = 
| unranked_phylum_authority = 
| superdivisio = 
| superdivisio_authority = 
| superphylum = 
| superphylum_authority = 
| divisio = 
| divisio_authority = 
| वंश = 
| वंश_अधिकारी = 
| subdivisio = 
| subdivisio_authority = 
| subphylum = 
| subphylum_authority = 
| infraphylum = 
| infraphylum_authority = 
| microphylum = 
| microphylum_authority = 
| nanophylum = 
| nanophylum_authority = 
| unranked_classis = 
| unranked_classis_authority = 
| superclassis = 
| superclassis_authority = 
| जात = 
| जात_अधिकारी = 
| पोटजात = 
| पोटजात_अधिकारी = 
| infraclassis = 
| infraclassis_authority = 
| unranked_ordo = 
| unranked_ordo_authority = 
| magnordo = 
| magnordo_authority = 
| superordo = 
| superordo_authority = 
| वर्ग = 
| वर्ग_अधिकारी = 
| उपवर्ग = 
| उपवर्ग_अधिकारी = 
| infraordo = 
| infraordo_authority = 
| parvordo = 
| parvordo_authority = 
| zoodivisio = 
| zoodivisio_authority = 
| zoosectio = 
| zoosectio_authority = 
| zoosubsectio = 
| zoosubsectio_authority = 
| unranked_familia = 
| unranked_familia_authority = 
| superfamilia = 
| superfamilia_authority = 
| कुळ = 
| कुळ_अधिकारी = 
| उपकुळ = 
| उपकुळ_अधिकारी = 
| supertribus = 
| supertribus_authority = 
| tribus = 
| tribus_authority = 
| subtribus = 
| subtribus_authority = 
| जातकुळी = 
| जातकुळी_अधिकारी = 
| जातकुळी2 = 
| जातकुळी2_अधिकारी = 
| subgenus = 
| subgenus_authority = 
| sectio = 
| sectio_authority =  
| series = 
| series_authority = 
| species_group = 
| species_group_authority = 
| species_subgroup = 
| species_subgroup_authority = 
| species_complex = 
| species_complex_authority = 
| जीव = 
| जीव_अधिकारी = 
| subspecies = 
| subspecies_authority = 
| type_strain = 
| diversity = 
| diversity_link = 
| बायनॉमियल = 
| बायनॉमियल_अधिकारी = 
| ट्रायनोमियल = 
| ट्रायनोमियल_अधिकारी = 
| type_species = 
| type_species_authority = 
| subdivision = 
| subdivision_ranks = 
| आढळप्रदेश_नकाशा = 
| आढळप्रदेश_नकाशा_रुंदी = 
| आढळप्रदेश_नकाशा_शीर्षक = 
| बायनॉमियल2 = 
| बायनॉमियल2_अधिकारी = 
| आढळप्रदेश_नकाशा2 = 
| आढळप्रदेश_नकाशा2_रुंदी = 
| आढळप्रदेश_नकाशा2_शीर्षक = 
| बायनॉमियल3 = 
| बायनॉमियल3_अधिकारी = 
| आढळप्रदेश_नकाशा3 = 
| आढळप्रदेश_नकाशा3_रुंदी = 
| आढळप्रदेश_नकाशा3_शीर्षक = 
| बायनॉमियल4 = 
| बायनॉमियल4_अधिकारी = 
| आढळप्रदेश_नकाशा4 = 
| आढळप्रदेश_नकाशा4_रुंदी = 
| आढळप्रदेश_नकाशा4_शीर्षक = 
| समानार्थी नावे = }}

  1. ^ iucn reference goes here