साचा:अविशिष्ट उपपान

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून


उपयोग

हा साचा क्रमांकीत उपपानांना "start"-क्रमांकीत उपपानापासून "end"-क्रमांकीत उपपानापर्यंत, अविशीष्ट क्रमाने ,खाली दाखवल्या प्रमाणे आंतरन्यासित करतो This template transcludes a numbered subpage that is randomly selected between the "start"-numbered subpage and the "end"-numbered subpage as follows:

{{<page name>/<randomly selected number between "start" and "end">}}

It may be used with or without parameters as follows:

{{Random subpage}}
or
{{Random subpage|page=<page name>|start=<number>|end=<number>|seed=<number>}}
or
{{Random subpage|<page name>|<number>|<number>|<number>}}

Parameters

  • 1|page: The name of the page to be displayed (without the subpage number). The default is empty.
  • 2|start: The starting sub-subpage number. Must be a positive integer. The default is 1.
  • 3|end: The ending sub-subpage number. Must be a positive integer. The default is 2.
  • 4|seed: (optional) The default seed is 2 and can be set to any other integer value (used to generate distinct values on the same page). Prime numbers work best, such as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, and 113.

Application[मराठी शब्द सुचवा] (वापरण्याचे)उदाहरण

हा साचा a list of randomly selected items from a group of numbered subpages दर्शविण्या करिता वापरता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, दालने that use "आपल्याला माहित आहे का..." विभाग can randomly display four items from a page named "Portal:Foo/Did you know" that has sixteen numbered subpages as follows:

{{अविशिष्ट उपपान|page=Portal:Foo/Did you know|start=1|end=4|seed=2}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=Portal:Foo/Did you know|start=5|end=8|seed=3}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=Portal:Foo/Did you know|start=9|end=12|seed=5}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=Portal:Foo/Did you know|start=13|end=16|seed=7}}

example

साचा वापर असे दिसेल
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=1}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=2}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=3}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=4}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=5}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=6}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=7}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=8}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=9}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=10}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=11}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=12}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=13}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=14}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=15}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=16}}
मी विकिपीडियात आलो, मी पाहिल आणि मी बदललं !!
१,११,१११लेखांचे संकल्पित ध्येय साधण्यासाठी प्रमाणपत्र स्पर्धेत सहभागी व्हा.
मी विकिपीडियात आलो, मी पाहिल आणि मी बदललं !!

( चर्चेतील शंका : वर्गीकरण कसे करावे? कसे शोधावे ? )

विकिपीडिया ज्ञानाचे मंदिर, जपते हे सत्य शिवाहून सुंदर.
विकिपीडिया ज्ञानाचे मंदिर, जपते हे सत्य शिवाहून सुंदर.
अशा जगाचा विचार करा, जिथे पृथ्वीवरील प्रत्येक माणसाला अखिल मानवी ज्ञानाभांडारात मु्क्त विहरता येईल.
विकिपीडिया ज्ञानाचे मंदिर, जपते हे सत्य शिवाहून सुंदर.
तुम्ही इंग्रजी विकिपीडियातील Special:Preferences मराठी भाषा निवडून मराठी भाषेत मार्गक्रमण/सुचालन करू शकता.
विकिपीडिया ज्ञानाचे मंदिर, जपते हे सत्य शिवाहून सुंदर.

( चर्चेतील शंका : वर्गीकरण कसे करावे? कसे शोधावे ? )

{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=1}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=2}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=3}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=4}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=5}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=6}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=7}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=8}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=9}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=10}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=11}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=12}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=13}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=14}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=15}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=16}}
विकिपीडिया ज्ञानाचे मंदिर, जपते हे सत्य शिवाहून सुंदर.
विकिपीडिया ज्ञानाचे मंदिर, जपते हे सत्य शिवाहून सुंदर.
मी विकिपीडियात आलो, मी पाहिल आणि मी बदललं !!
विकिपीडिया ज्ञानाचे मंदिर, जपते हे सत्य शिवाहून सुंदर.
१,११,१११लेखांचे संकल्पित ध्येय साधण्यासाठी प्रमाणपत्र स्पर्धेत सहभागी व्हा.
मी विकिपीडियात आलो, मी पाहिल आणि मी बदललं !!

( चर्चेतील शंका : वर्गीकरण कसे करावे? कसे शोधावे ? )

साचा चक्र मिळाले: साचा:अविशिष्ट उपपान


साचा चक्र मिळाले: साचा:अविशिष्ट उपपान


तुमच्या शहरातील आगामी विकिभेट केव्हा व्हावी या बद्दल तुमचे मत लिहा.

साचा चक्र मिळाले: साचा:अविशिष्ट उपपान


सदस्य पानावर सदस्यचौकट साचे वापरून स्वतः बद्दल अधिक माहिती द्या

साचा चक्र मिळाले: साचा:अविशिष्ट उपपान


( चर्चेतील शंका : वर्गीकरण कसे करावे? कसे शोधावे ? )