सदस्य:सुरज विष्णु पुरी

  विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

  नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय

  कोकण विभाग

  ·        बृहन्मुंबई महानगरपालिका

  ·        ठाणे महानगरपालिका

  ·        भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका (जि. ठाणे)

  ·        नवीमुंबई महानगरपालिका

  ·        कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका

  ·        उल्हासनगर महानगरपालिका

  ·        मीरा भाईंदर महानगरपालिका

  ·        रायगड जिल्हा परिषद

  नाशिक विभाग

  ·        नाशिक महानगरपालिका

  ·        शिरपूर नगरपालिका

  ·        धुळे महानगरपालिका

  ·        अहमदनगर महानगरपालिका

  ·        जळगाव शहर महानगरपालिका

  पुणे विभाग

  ·        पुणे महानगरपालिका

  ·        पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

  ·        सोलापूर महानगरपालिका

  ·        कोल्हापूर महानगरपालिका

  ·        सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका

  औरंगाबाद विभाग

  ·        औरंगाबाद महानगरपालिका

  ·        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका

  ·        लातूर महानगरपालिका

  अमरावती विभाग

  ·        अमरावती महानगरपालिका

  ·        अकोला जिल्हा परिषद

  नागपूर विभाग

  ·        नागपूर महानगरपालिका

  ·        चंद्रपूर शहर महानगरपालिका