परवानगी त्रुटी

तुम्हाला बहुविध सदस्यांना एकत्रितरित्या संदेश पाठवा क्रियेची परवानगी नाही, खालील कारणासाठी:

आपण विनीत केलेली कृती खालील समूहासाठी मर्यादित आहे: प्रचालक.