Uploads by संतोष दहिवळ

Jump to navigation Jump to search

हे विशेष पान सर्व अपभारिलेल्या संचिका दर्शिविते.

संचिका यादी
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान
दिनांक नाव नखुले आकार (बाईट्स) वर्णन
२०:३६, २ डिसेंबर २०१३ Capture16.PNG (संचिका) १४ कि.बा.  
२०:३५, २ डिसेंबर २०१३ Capture15.PNG (संचिका) १६ कि.बा.  
०९:३९, १ डिसेंबर २०१३ Capture14.PNG (संचिका) २९ कि.बा.  
२०:३३, ३० नोव्हेंबर २०१३ Capture13.PNG (संचिका) ११४ कि.बा.  
२०:३२, ३० नोव्हेंबर २०१३ Capture12.PNG (संचिका) ७० कि.बा.  
२०:३०, ३० नोव्हेंबर २०१३ Capture11.PNG (संचिका) ११९ कि.बा.  
२०:४६, २७ नोव्हेंबर २०१३ Gadgetliveclock.PNG (संचिका) ५ कि.बा.  
२२:१९, २६ नोव्हेंबर २०१३ शोधसंहीता.PNG (संचिका) ७९ कि.बा.  
००:०५, २६ नोव्हेंबर २०१३ पावशाचा आवाज.ogg (संचिका)
११७ कि.बा.  
१०:४४, १५ नोव्हेंबर २०१३ कंधारजवळील मानसपुरी येथील उत्खनन स्थळ.JPG (संचिका) २.२१ मे.बा.  
२०:२०, २ नोव्हेंबर २०१३ जॉन मार्शल.jpg (संचिका) १० कि.बा. {{Information |description=जॉन मार्शल - भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याचे इ.स. १९०१ ते इ.स. १९३१ पर्यंतचे महा�...
२०:०५, ९ ऑक्टोबर २०१३ अलीकडील बदल screenshot 1.JPG (संचिका) १८२ कि.बा.  
००:१३, ९ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९३५.JPG (संचिका) २.०४ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:३९, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९३३.JPG (संचिका) १.७८ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:३८, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९३२.JPG (संचिका) २.१७ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:३७, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९३१.JPG (संचिका) २.०१ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:३५, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९३०.JPG (संचिका) २.१७ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:३४, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२९.JPG (संचिका) २.१६ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:३२, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२८.JPG (संचिका) २.२३ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:३१, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२७.JPG (संचिका) २.०२ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:२९, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२६.JPG (संचिका) २.०५ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:२८, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२५.JPG (संचिका) २.२३ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:२७, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२४.JPG (संचिका) २.१७ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:२५, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२३.JPG (संचिका) २.१८ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:२४, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२२.JPG (संचिका) २.२२ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:२२, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२१.JPG (संचिका) २.२३ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:२१, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९२०.JPG (संचिका) २.२ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:१९, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९१९.JPG (संचिका) २.२ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:१८, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९१८.JPG (संचिका) २.१९ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:१७, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९१७.JPG (संचिका) २.२१ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२१:१५, ८ ऑगस्ट २०१३ सिद्धेश्वर मंदिर, होट्टल ०९१६.JPG (संचिका) २.०४ मे.बा. {{Information |description=नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील सिद्धेश्वर मंदिर |date=८ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ |source=स्व...
२२:४१, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०८७.JPG (संचिका) १.४२ मे.बा.  
२२:४०, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०८६.JPG (संचिका) १.३४ मे.बा.  
२२:३९, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०८५.JPG (संचिका) १.२८ मे.बा.  
२२:३९, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०८४.JPG (संचिका) १.३ मे.बा.  
२२:३८, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०८३.JPG (संचिका) १.३ मे.बा.  
२२:३८, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०८२.JPG (संचिका) १.२६ मे.बा.  
२२:३७, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०७९.JPG (संचिका) १.२५ मे.बा.  
२२:३७, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०७८.JPG (संचिका) १.१६ मे.बा.  
२२:३६, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०७७.JPG (संचिका) १.३४ मे.बा.  
२२:३५, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०७६.JPG (संचिका) १.२९ मे.बा.  
२२:३२, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०७४.JPG (संचिका) १.२३ मे.बा.  
२२:३२, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०७३.JPG (संचिका) १.२३ मे.बा.  
२२:३१, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०७२.JPG (संचिका) १.४ मे.बा.  
२२:३१, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०७१.JPG (संचिका) १.४३ मे.बा.  
२२:२९, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०७०.JPG (संचिका) १.४४ मे.बा.  
२२:२९, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०६९.JPG (संचिका) १.४४ मे.बा.  
२२:२८, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०६८.JPG (संचिका) १.४२ मे.बा.  
२२:२७, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०६७.JPG (संचिका) १.०८ मे.बा.  
२२:२७, ७ ऑगस्ट २०१३ गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर ०६६.JPG (संचिका) १.०८ मे.बा.  
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान