विकिपीडिया:मराठी भाषेच्या वापराबद्दल धोरण/अभ्यास

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

मराठी वापराच्या प्रगतीचा अभ्यास

माहिती स्रोत[संपादन]

स्थिती[संपादन]

मथळा मजकूर मराठी टाईप करता आलेले रोमन लिपीतन मराठीचा प्रयत्न आणि सिंटॅक्स ट्रायल आणि वगळणारे मराठी लोकांचा इंग्रजी वापर अमराठीभाषिक मोजणी केलेला कालावधी
(खाते असलेले) नवीन सदस्यांचे योगदान १० संवादचर्चा-२, सदस्य पान बदल १, चित्र/ध्वज बदल ४, GA/FA दुवे १, विकिडाटा/आंतरविकि-२, साचा नामविश्व-१ २४जून २०१३ ते १० जुलै
अनामिकांचे योगदान अलिकडील बदल सांख्य्की १८,+ बहुधा पुर्वानुभवी-७ २,+ सिंटॅक्स/वगळणारे/दुवे इत्यादी-१३ संवादचर्चा-१, लेखात इंग्रजी लेखन-१ २६ जून २०१३ ते १० जुलै
सगा (रिकामी पाने) जतन न केले गेलेले प्रयत्नकर्ते-प्रकार १ ३,+ न जमलेली टायपींग ट्रायल-३, इतर ट्रायल/वगळणारे इत्यादी-५ उदाहरण १,+ वगळणे-१ १९ मे २०१३ ते १० जुलै
सगा जतन न केला गेलेला मोठा अमराठी मजकुर, प्रयत्नकर्ते प्रकार-२ उदाहरण उदाहरण १५जुन ते १ जुलै
सगा जतन न केला गेलेला अल्प अमराठी मजकुर प्रयत्नकर्ते प्रकार-३ उदाहरण उत्पात प्रयत्न १ २४ जून् २०१३ ते ९ जुलै
सगा जतन न केला गेलेला अमराठी मजकुर सदस्य नामविश्व प्रयत्नकर्ते प्रकार ४ उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
सगा-२२ अमराठी मजकुर प्रयत्नकर्ते प्रकार ५ उदाहरण उदाहरण २४ जून २०१३ ते ९ जुलै २०१३
सगा-५६ अमराठी मजकुर विपी धूळपाटी केम वर प्रयत्नकर्ते प्रकार ६ १० २५ +अक्षरी प्रयत्न-३ ,कॉपीपेस्ट-१ १७ उदाहरण २५जून २०१३ ते १० जुलै
११ जुलै २०१३ नवागतांचे मराठी लेखन प्रयत्न, पहाणी कालावधी (२५ जून ते १० जुलै २०१३ करीता) आकडेवारी अदमासे सदस्य+आयपी संख्येत ४७ ३५ ३२ दखल घेण्या जोगे ६ उदाहरण
जाणत्यांचे योगदान उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण