विकिपीडिया:पहारा आणि गस्त/उत्पात/असंसदीय शब्द आणि वाक्य प्रयोगांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

मराठी विकिपीडियावर होणाऱ्या उत्पाताचा अभ्यास विकिपीडिया:पहारा आणि गस्त/उत्पात अभ्यास आणि तोडगे येथे केला जातो. उत्पात अभ्यासास आणिअ उत्पात/दुरूपयोग रोधक गाळण्यांमध्ये सुधारणाकरण्याच्या दुष्टीने येथे विकिपीडियावर झालेल्या असंसदीय/ असभ्य शब्दांची यादी नोंद घेतली जाते.

सर्व परिस्थितीत वापर अशिष्ट समजले जाणारे शब्द[संपादन]

परिस्थिती नुसार वापर योग्य अथवा अयोग्य ठरणारे शब्द वाक्य प्रयोग[संपादन]

तांत्रीक दृष्ट्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत सामावले जाणारे तरीही दुखरे शब्द आणि वाक्य प्रयोग[संपादन]