Jump to content

विकिपीडिया:जादुई शब्द

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

मराठी विकिपीडियामध्ये वापरल्या जाणार्‍या मिडियाविकि:जादुई शब्द यादीतील भाषांतराकरिता नव्याने उपलब्ध पार्सर फंक्शन व इतर संज्ञांचे मराठीकरण/भाषांतराकरीता मराठी शब्द सुचवणीत सहाय्य हवे आहे. विकिपीडिया:जादुई शब्द म्हणजे काय याची माहिती मूळ सहाय्य लेख मिडीयाविकिवर इंग्रजीत/मिडियाविकिवर मराठीत येथे असते तेथून तो मेटा सहाय्य पानावर घेतला जातो.जादुई शब्दांचे मराठीकरण http://translatewiki.net/w/i.php?language=mr&module=words&title=Special%3AAdvancedTranslate ट्रान्सलेट विकिवर :special:magic words जादुई शब्द] येथे पार पाडले जाते जरूर पडल्यास सदस्य माहीतगार तेथील योगदान तपासा. जादुई शब्द विस्तृत लेख येथेआहे.

गूगल डॉकवरील शंतनू ओक यांचे फ्यूएल_मराठी स्प्रेडशीटवर पण कॉपी केले आहे येथे पण आपण शब्द सुचना करू शकाल.

खालील विभाग थोडासा अद्ययावत करावयाचा बाकी आहे

नेहमी लागणारे जादुई शब्द[संपादन]

जादुई शब्द मराठीत उपयोग मराठी विकिपीडियातील वापराचे उदाहरण जादुईशब्द मूळ इंग्रजी
#पुनर्निर्देशन, #पुर्ननिर्देशन' सद्य पान सुयोग्य पानाकडे पुनर्निर्देश करण्याकरिता विशेष:पुर्ननिर्देशनसुची #REDIRECT
__अनुक्रमणिकानको__ अनुक्रमणिका तयार होणार नाही साधारणतः दालन आणि साचा पानात अनुक्रम्णिका तयार होऊ देणे टाळले जाते __NOTOC__
__असंपादनक्षम__ विभागवार संपादन दिसत नाही, मुखपृष्ठ,दालन आणि साचात आवश्यकता भासू शकते __NOEDITSECTION__
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा
__अनुक्रमणिका__' अनुक्रमणिका येथे दिसेल् __TOC__
__अनुक्रमणिकाहवीच__ अनुक्रमणिका येथे दिसेलच (ठळक रेषेच्या वर) __FORCETOC__
__प्रदर्शननको__ मजकूर इथे लिहा __NOGALLERY__
मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा मजकूर इथे लिहा

जादुई शब्दांची यादी[संपादन]

उपयोग रकाना भरण्यात सहाय्य करा


जादुई शब्द मराठीत उपयोग जादुईशब्द मूळ इंग्रजी
'__शीर्षकनाही__', उपयोग '__NOHEADER__'
'सद्यमहिना', 'सद्यमहिना२', उपयोग 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2'
'सद्यमहिना१', उपयोग 'CURRENTMONTH1'
सद्यमहिनानाव', उपयोग 'CURRENTMONTHNAME'
सद्यमहिनासाधारण', उपयोग 'CURRENTMONTHNAMEGEN'
'सद्यमहिनासंक्षीप्त', उपयोग 'CURRENTMONTHABBREV'
'सद्यदिवस', उपयोग 'CURRENTDAY'
सद्यदिवस२', उपयोग 'CURRENTDAY2'
सद्यदिवसनाव', उपयोग 'CURRENTDAYNAME'
सद्यवर्ष', उपयोग 'CURRENTYEAR'
सद्यवेळ', उपयोग 'CURRENTTIME'
सद्यतास', उपयोग 'CURRENTHOUR'
'स्थानिकमहिना', 'स्थानिकमहिना२', उपयोग 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2'
स्थानिकमहिना१', उपयोग 'LOCALMONTH1'
स्थानिकमहिनानाव', उपयोग 'LOCALMONTHNAME'
स्थानिकमहिनासाधारण', उपयोग 'LOCALMONTHNAMEGEN'
स्थानिकमहिनासंक्षीप्त', उपयोग 'LOCALMONTHABBREV'
स्थानिकदिवस', उपयोग 'LOCALDAY'
स्थानिकदिवस२', उपयोग 'LOCALDAY2'
स्थानिकदिवसनाव', उपयोग 'LOCALDAYNAME'
स्थानिकवर्ष', उपयोग 'LOCALYEAR'
स्थानिकवेळ', उपयोग 'LOCALTIME'
स्थानिकतास', उपयोग 'LOCALHOUR'
पानसंख्या', उपयोग 'NUMBEROFPAGES'
लेखसंख्या', उपयोग 'NUMBEROFARTICLES'
संचिकासंख्या', उपयोग 'NUMBEROFFILES'
सदस्यसंख्या', उपयोग 'NUMBEROFUSERS'
सक्रीयसदस्यसंख्या', उपयोग 'NUMBEROFACTIVEUSERS'
संपादनसंख्या', उपयोग 'NUMBEROFEDITS'
धडकसंख्या', 'प्रेक्षासंख्या', उपयोग 'NUMBEROFVIEWS'
लेखनाव', उपयोग 'PAGENAME'
लेखानावव', उपयोग 'PAGENAMEE'
नामविश्व', उपयोग 'NAMESPACE'
नामविश्वा', 'नामविश्वाचे', उपयोग 'NAMESPACEE'
चर्चाविश्व', उपयोग 'TALKSPACE'
चर्चाविश्वा', 'चर्चाविश्वाचे', उपयोग 'TALKSPACEE'
विषयविश्व', 'लेखविश्व', उपयोग 'SUBJECTSPACE', 'ARTICLESPACE'
विषयविश्वा', 'लेखविश्वा', 'विषयविश्वाचे', 'लेखविश्वाचे', उपयोग 'SUBJECTSPACEE', 'ARTICLESPACEE'
पूर्णलेखनाव', उपयोग 'FULLPAGENAME'
पूर्णलेखनाव', उपयोग 'FULLPAGENAMEE'
उपपाननाव', उपयोग 'SUBPAGENAME'
उपपाननावे', उपयोग 'उपपाननावाचे', 'SUBPAGENAMEE'
मूळपाननाव', उपयोग 'BASEPAGENAME'
मूळपाननावे', उपयोग 'BASEPAGENAMEE'
चर्चापाननाव', उपयोग 'TALKPAGENAME'
चर्चापाननावे', उपयोग 'TALKPAGENAMEE'
विषयपाननाव', 'लेखपाननाव', उपयोग 'SUBJECTPAGENAME', 'ARTICLEPAGENAME'
विषयपाननावे', 'लेखपाननावे', उपयोग 'SUBJECTPAGENAMEE', 'ARTICLEPAGENAMEE'
संदेश:', 'निरोप:', उपयोग 'MSG:'
विषयी:', 'विषय:', उपयोग 'SUBST:'
संदेशनवा:', 'निरोपनवा:', उपयोग 'MSGNW:'
इवलेसे', उपयोग 'thumbnail', 'thumb'
इवलेसे=$1', उपयोग 'thumbnail=$1', 'thumb=$1'
उजवे', उपयोग 'right'
डावे', उपयोग 'left'
कोणतेचनाही', 'नन्ना', उपयोग 'none'
'$1अंश', '$1कणी', '$1पक्ष', '', उपयोग '$1px'
'मध्यवर्ती', उपयोग 'center', 'centre'
चौकट', 'फ़्रेम', उपयोग 'framed', 'enframed', 'frame'
विनाचौकट', 'विनाफ़्रेम', उपयोग 'frameless'
पान=$1', 'पान $1', उपयोग 'page=$1', 'page $1'
उभा', 'उभा=$1', 'उभा $1', उपयोग 'upright', 'upright=$1', 'upright $1'
सीमा', उपयोग 'border'
तळरेषा', 'आधाररेषा', उपयोग 'baseline'
उप', 'विषय', उपयोग 'sub'
'उत्तम', 'उत्कृष्ट', 'झकास', 'फर्मास', 'फर्डा', उपयोग 'super', 'sup'
अत्यूच्च', उपयोग 'top'
मजकूर-शीर्ष', 'शीर्ष-मजकूर', उपयोग 'text-top'
मध्य', उपयोग 'middle'
तळ', 'बूड', उपयोग 'bottom'
मजकुरतळ', उपयोग 'text-bottom'
दुवा=$1', उपयोग 'link=$1'
अल्ट=$1', उपयोग 'alt=$1'
इन्ट:', उपयोग 'INT:'
संकेतस्थळनाव', उपयोग 'SITENAME'
नावि:', उपयोग 'NS:'
स्थानिकस्थळ', 'स्थानिकसंकेतस्थळ', उपयोग 'LOCALURL:'
स्थानिकस्थली', उपयोग 'LOCALURLE:'
विदादाता', उपयोग 'SERVER'
विदादातानाव', उपयोग 'SERVERNAME'
संहीतामार्ग', उपयोग 'SCRIPTPATH'
व्याकरण:', उपयोग 'GRAMMAR:'
लिंग:', उपयोग 'GENDER:'
__विनाशीर्षकबदल__', '__विनाशीब__', उपयोग '__NOTITLECONVERT__', '__NOTC__'
__विनामजकुरबदल__', '__विनामब__', उपयोग '__NOCONTENTCONVERT__', '__NOCC__'
सद्यआठवडा', उपयोग 'CURRENTWEEK'
'सद्यउतरण', 'सद्यउतार', उपयोग 'CURRENTDOW'
स्थानिकआठवडा', उपयोग 'LOCALWEEK'
स्थानिकउतरण', 'स्थानिकउतार', उपयोग 'LOCALDOW'
आवृत्तीक्र्मांक', उपयोग 'REVISIONID'
आवृत्तीदिन', उपयोग 'REVISIONDAY'
आवृत्तीदिन२', उपयोग 'REVISIONDAY2'
आवृत्तीमास', उपयोग 'REVISIONMONTH'
आवृत्तीवर्ष', उपयोग 'REVISIONYEAR'
आवृत्तीमुद्रा', 'आवृत्तीठसा', उपयोग 'REVISIONTIMESTAMP'
आवृत्तीसदस्य', उपयोग 'REVISIONUSER'
बहुवचन:', उपयोग 'PLURAL:'
संपूर्णसंस्थळ', '', उपयोग 'FULLURL:'
संपूर्णसंस्थली', 'संपूर्णसंस्थळी', उपयोग 'FULLURLE:'
कच्चे:', उपयोग 'RAW:'
शीर्षकदाखवा', उपयोग 'DISPLAYTITLE'
'ॠ', उपयोग 'R'
__बातमीविभागदुवा__', उपयोग '__NEWSECTIONLINK__'
__विनाबातमीविभागदुवा__', उपयोग '__NONEWSECTIONLINK__'
सद्यआवृत्ती', उपयोग 'CURRENTVERSION'
संकेतस्थलीआंग्ल्संकेत', उपयोग 'URLENCODE:'
'नांगरआंग्ल्संकेत', उपयोग 'ANCHORENCODE'
सद्यकालमुद्रा', उपयोग 'CURRENTTIMESTAMP'
स्थानिककालमुद्रा', उपयोग 'LOCALTIMESTAMP'
दिशाचिन्ह', 'दिशादर्शक', उपयोग 'DIRECTIONMARK', 'DIRMARK'
#भाषा:', '', उपयोग '#LANGUAGE:'
मसुदाभाषा', 'मजकुरभाषा', उपयोग 'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG'
नामविश्वातीलपाने:', '', उपयोग 'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:'
प्रचालकसंख्या', उपयोग 'NUMBEROFADMINS',
क्रमपद्धती', उपयोग 'FORMATNUM'
डावाभरीव', उपयोग 'भरीवडावा', 'PADLEFT'
उजवाभरीव', 'भरीवउजवा', उपयोग 'PADRIGHT'
'विशेष', उपयोग 'special'
अविचलवर्ग', 'अविचलवर्गकळ', 'अविचलवर्गवर्गीकरण:', उपयोग 'DEFAULTSORT:', 'DEFAULTSORTKEY:', 'DEFAULTCATEGORYSORT:'
संचिकामार्ग:', उपयोग 'FILEPATH:'
खूण', 'खूणगाठ', उपयोग 'tag'
__वर्गलपवा__', उपयोग '__HIDDENCAT__
वर्गीतपाने', 'श्रेणीतपाने', उपयोग 'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT'
पानक्षमता', उपयोग 'PAGESIZE'
__क्रमीत__', '__अनुक्रमीत__', उपयोग '__INDEX__
__विनाक्रमीत__', '__विनाअनुक्रमीत__', उपयोग '__NOINDEX__
गटक्रमांक', उपयोग 'NUMBERINGROUP', 'NUMINGROUP'
__अविचलपुर्ननिर्देश__', उपयोग '__STATICREDIRECT__
सुरक्षास्तर', उपयोग 'PROTECTIONLEVEL'
दिनांकनपद्धती', उपयोग 'formatdate', 'dateformat'

हेसुद्धा पहा[संपादन]

आपल्याला या पानावर दिलेली माहिती उपयुक्त वाटली का ?[संपादन]

होय

आपल्याला हे सहाय्य पान उपयुक्त वाटले तर, कृपया खाली येथे ~~~~ अशी सही करा आणि कसे ते लिहा.

  1. -
नाही

आपल्याला हे सहाय्य पान उपयुक्त नाही वाटले तर, कृपया खाली येथे ~~~~ अशी सही करा आणि का ते लिहा.