मानवी शरीरातील अस्थींची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
मानवी शरीरातील अस्थी

प्रौढ मानवी शरीरात एकूण २०६ अस्थी असतात. त्यांची संख्या व वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे:

 • शाखा: एकूण अस्थी १२०
  • उर्ध्वशाखा (हात) ३०+३०=६०
   • प्रगंडास्थी १
   • अंतःप्रकोष्ठास्थी १
   • बहिःप्रकोष्ठास्थी १
   • मणिबंधातील अस्थी ८
   • हाताच्या पंजातील अस्थी ५
   • बोटांच्या अस्थी १४
  • अधोशाखा ३०+३०=६०
   • उर्वस्थी १
   • जान्वस्थी १
   • टिबिया १
   • फिबुला १
   • घोट्यातील अस्थी ७
   • पायाच्या पंजातील अस्थी ५
   • बोटांच्या अस्थी १४
 • पाठीचे मणके ३३
  • मानेतील मणके ७
  • वक्षातील मणके १२
  • कटीभागातील मणके ५
  • Sacrum १
  • Coccyx १
 • छातीच्या बरगड्या २४
 • अक्षकास्थी २
 • उरोस्थी १
 • स्कॅपुला २
 • भगास्थी २
 • कपालातील अस्थी ८
 • चेह-यातील अस्थी १४
 • कंठातील अस्थी (Hyoid bone) १
 • अंतःकर्णातील अस्थी ३+३=६