महाराष्ट्र राज्य शासनातील समित्यांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून


विधानमंडळ विभागशः निरनिराळ्या समित्या[संपादन]

या समित्यांचे प्रमुख त्या त्या समितीचे अध्यक्ष राहतात.

अंदाज समिती (विधानसभा)[संपादन]

लोक लेखा समिती (विधानसभा) महाराष्ट्राच्या लोकलेखा समितीची सदस्य संख्या 25 असून त्यापैकी 20 सदस्य विधानसभेतून तर 5सदस्य विधानपरिषदेतून येतात[संपादन]

सार्वजनिक उपक्रम समिती (विधानसभा)[संपादन]

एकूण 25 सदस्य ( विधानसभा -20 & विधानपरिषेतील-5)

उपविधान समिती (विधानसभा)[संपादन]

विशेष हक्क समिती (विधानसभा)[संपादन]

रोजगार हमी योजना समिती (विधानसभा)[संपादन]

अनुसुचित जाती कल्याण समिती (विधानसभा)[संपादन]

आश्वासन समिती (विधानसभा)[संपादन]

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समिती कल्याण समिती[संपादन]

महिलांचे हक्क व कल्याण समिती (विधानसभा)[संपादन]

विशेष हक्क समिती (विधानपरिषद)[संपादन]

आश्वासन समिती (विधान परिषद)[संपादन]

या व्यतिरीक्त प्रत्येक विभागाच्या वेगवेगळ्या समित्या राहतात.

ईतर विभाग[संपादन]

महसूल व वने[संपादन]

वित्त[संपादन]

विधी व न्याय[संपादन]

सार्वजनिक बांधकाम (१)[संपादन]

सार्वजनिक बांधकाम (२)[संपादन]

पाटबंधारे[संपादन]

नगरविकास[संपादन]

सार्वजनिक आरोग्य[संपादन]

वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये[संपादन]

कृषी[संपादन]

उच्च व तंत्र शिक्षण[संपादन]

शालेय शिक्षण[संपादन]

उद्योग[संपादन]

उर्जा[संपादन]

कामगार[संपादन]

ग्राम विकास[संपादन]

जलसंधारण[संपादन]

पाणीपुरवठा व स्वच्छता[संपादन]

अन्न व नागरी पुरवठा[संपादन]

गृहनिर्माण[संपादन]

भाषा संचलनालय[संपादन]

सामाजिक न्याय[संपादन]

सांस्कृतिक कार्य[संपादन]

क्रीडा व विशेष साहाय्य[संपादन]

महिला व बालविकास[संपादन]

नियोजन[संपादन]

आदिवासी[संपादन]

पर्यावरण लोक नियुक्त समित्याचे नावे प्रकाशित करावे..[संपादन]

सहकार[संपादन]

वस्त्रोद्योग[संपादन]

रोजगार व स्वयंरोजगार[संपादन]

संसदीय कार्य[संपादन]

माहिती व जनसंपर्क[संपादन]