Jump to content

महाराष्ट्र राज्य शासनातील उच्च श्रेणी पदांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

महाराष्ट्र राज्य शासनातील उच्च श्रेणी पदांची यादी : या यादीतील प्रत्येक विभागातील पदांचा क्रम हा अधिकारानुसार आहे.म्हणजे सर्वात जास्त अधिकार असणारे सर्वात वर व त्यापेक्षा कमी अधिकार असणारे त्या खाली.

मुख्य मंत्र्यांचे सचिवालय[संपादन]

उपमुख्य मंत्र्यांचे कार्यालय[संपादन]

मंत्रालय[संपादन]

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अधिकाराखाली इतर सर्व विभागांचे प्रधान सचिव किंवा सचिव दर्जाचे अधिकारी राहतात.त्यांच्या निर्देशांचे पालन करतात.

सामान्य प्रशासन विभाग[संपादन]

गृह विभाग[संपादन]

इतर विभाग[संपादन]

या खालील सर्व विभागात,प्रमुख म्हणुन प्रधान सचिव किंवा सचिव हे राहतात. उप सचिवअवर सचिव दर्जाचे अधिकारी त्यांना देण्यात येतात.एखाद्या मंत्र्यास दोन वा अधिक खाती दिल्या गेल्यास, तितके प्रधान सचिव किंवा सचिव दर्जाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी त्यांना त्यानुसार पुरविण्यात येतात.

महसूल व वने[संपादन]

वित्त[संपादन]

विधी व न्याय[संपादन]

सार्वजनिक बांधकाम (१)[संपादन]

सार्वजनिक बांधकाम (२)[संपादन]

पाटबंधारे[संपादन]

नगरविकास[संपादन]

सार्वजनिक आरोग्य[संपादन]

वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये[संपादन]

कृषी[संपादन]

उच्च व तंत्र शिक्षण[संपादन]

शालेय शिक्षण[संपादन]

उद्योग[संपादन]

उर्जा[संपादन]

कामगार[संपादन]

ग्राम विकास[संपादन]

जलसंधारण[संपादन]

पाणीपुरवठा व स्वच्छता[संपादन]

अन्न व नागरी पुरवठा[संपादन]

गृहनिर्माण[संपादन]

भाषा संचलनालय[संपादन]

हे एक भाषा संचालनालय विभाग आहे.

== सामाजिक न्याय ==उप सचीव

सांस्कृतिक कार्य[संपादन]

क्रीडा व विशेष साहाय्य[संपादन]

महिला व बालविकास[संपादन]

नियोजन[संपादन]

आदिवासी[संपादन]

पर्यावरण[संपादन]

सहकार[संपादन]

वस्त्रोद्योग[संपादन]

रोजगार व स्वयंरोजगार[संपादन]

संसदीय कार्य[संपादन]

माहिती व जनसंपर्क[संपादन]