महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या जिल्हा पातळीवरील पदांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

विशेष सुचना:जरी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आलेली आहे,तरी, येथील खालील नमुद पदांचा क्रम अधिकारानुसार असेलच असे नाही.

गृह विभाग[संपादन]

महसूल[संपादन]

वने[संपादन]

वित्त[संपादन]

लेखा व कोषागार[संपादन]

विधी व न्याय[संपादन]

सार्वजनिक बांधकाम[संपादन]

पाटबंधारे[संपादन]

नगरविकास[संपादन]

सार्वजनिक आरोग्य[संपादन]

वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये[संपादन]

  • अधिष्ठाता

कृषी[संपादन]

उच्च व तंत्र शिक्षण[संपादन]

शालेय शिक्षण[संपादन]

उद्योग[संपादन]

उर्जा[संपादन]

कामगार[संपादन]

ग्राम विकास[संपादन]

  • [[मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[गटविकास,विस्तार सहाय्यक अधिकारी]

जलसंधारण[संपादन]

पाणीपुरवठा व स्वच्छता[संपादन]

अन्न व नागरी पुरवठा[संपादन]

गृहनिर्माण[संपादन]

भाषा संचलनालय[संपादन]

सामाजिक न्याय[संपादन]

सांस्कृतिक कार्य[संपादन]

क्रीडा व विशेष सहाय्य[संपादन]

महिला व बालविकास[संपादन]

नियोजन[संपादन]

आदिवासी[संपादन]

पर्यावरण[संपादन]

वाहतुक[संपादन]

सहकार[संपादन]

वस्त्रोद्योग[संपादन]

रोजगार व स्वयंरोजगार[संपादन]

दुग्ध विकास[संपादन]

माहिती व जनसंपर्क[संपादन]

पोलीस महासंचालक[संपादन]

मासेमारी[संपादन]

अन्न व औषधी[संपादन]

भूमी अभिलेख[संपादन]