मद्र देश

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

महाभारतकालीन एक राज्य. सध्याचा पंजाब परिसर.[१]


बृहत्संहिता अध्याय १४, कूर्मविभागातील खालील श्लोक पहा.


दिशि परमोत्तरस्यां‌ मांडव्यतुखारतालहलमद्राः ।

अश्मककुलूतलहडस्त्रीराज्यनृसिंहवनखस्थाः ॥ २२ ॥

वेणुमतीफल्गुलुका गुरुहामरुकुच्चचर्मरंगाख्याः

एकविलोचन शूलिकदीर्घग्रीवास्यकेशाश्च ॥२३॥

अर्थ:- भारतवर्षातील पश्चिमोत्तर(वायव्य) दिशेला असलेले देश:-माडव्य, तुखार, तालहल, मद्र, अश्मक, कुलूत, लहड, स्त्रीराज्य, नृसिंहवन, खस्थ, वेणुमती, फल्गु, लुका, गुरुहा, मरुकुच्च, चर्मरंग, एकविलोचन, शूलिक, दीर्घग्रीवास्यकेश..

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Image:EpicIndia.jpg