भारतीय क्रिकेट लीग २००७, अंतिम सामना

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | इयान हार्वे | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावचित (सरबजीत सिंग) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११६.१२ |-

|- | style="width: 200px" | गणपती विग्नेश | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. मनिष गो. टफी | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २१४.२८ |-

|- | style="width: 200px" | क्रिस रीड | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावचित(मोंगिया) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५०.०० |-

|- | style="width: 200px" | रसेल आर्नोल्ड | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. चेतन गो. मोंगिया | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८३.३३ |-

|- | style="width: 200px" | हेमांग बदाणी | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | त्रि. टफी | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०० |-

|- | style="width: 200px" | स्टुअर्ट लॉ | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावचित (इमरान फरहात) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२१.४२ |-

|- | style="width: 200px" | राजगोपाल सथिश | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. टफी गो. उन्याल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२०.०० |-

|- | style="width: 200px" | वसंत सर्वानन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावचित (सरबजीत सिंग) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७५.०० |-

|- | style="width: 200px" | थिरू कुमारन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०.०० |-


|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा १, ले.बा. ४, वा. ३, नो. १) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-

|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (८ बाद - २० षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-


|}

गडी बाद होण्याचा क्रम: १-२० (विग्नेश, १.५ ष.), २-६३ (रिड, ६.६ ष.), ३-७० (आर्नोल्ड, ८.३ ष.), ४-८३ (हार्वे, १०.४ ष.), ५-११६ (बदानी, १५.३ ष.), ६-१४८ (सथिश, १८.३ ष.), ७-१५३ (सरवानन, १९.४ ष.), ८-१५५ (लॉ, १९.६ ष.)

फलंदाजी केली नाही: तमिल कुमारन , शब्बीर अहमद

साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | ॲंड्रु हॉल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.२५ |-

|- | style="width: 200px" | डॅरिल टफी | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८.०० |-

|- | style="width: 200px" | अमित उनियाल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७.३३ |-

|- | style="width: 200px" | ख्रिस केर्न्स | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२.६६ |-

|- | style="width: 200px" | दिनेश मोंगिया | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.७५ |-

|- | style="width: 200px" | तेजिंदर पाल सिंग | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९.०० |-

|}


साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | इमरान फरहात | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. रीड गो. श. अहमद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६६.६६ |-

|- | style="width: 200px" | हामिश मार्शल | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. रीड गो. श. अहमद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५०.०० |-

|- | style="width: 200px" | तेजिंदर पाल सिंग | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. तमिल कुमारन गो. विग्नेश | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०६.०६ |-

|- | style="width: 200px" | मनिष शर्मा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. सर्वानन गो. थिरू कुमारन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५७.१४ |-

|- | style="width: 200px" | दिनेश मोंगिया | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | त्रि. अहमद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५०.०० |-

|- | style="width: 200px" | ख्रिस केर्न्स | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | त्रि. हार्वे | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५०.०० |-

|- | style="width: 200px" | चेतन शर्मा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | पा. अहमद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०.०० |-

|- | style="width: 200px" | ॲंड्रु हॉल | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १११.११ |-

|- | style="width: 200px" | सरबजीत सिंग | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. विग्नेश गो. हार्वे | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५५.५५ |-


|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा. १, ले.बा. २, वा. ८, नो. २) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-

|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (८ बाद - २० षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-


|}

गडी बाद होण्याचा क्रम: १-६ (फरहत, ०.६ ष.), २-१९ (मार्शल, २.६ ष.), ३-३० (मनिश शर्मा, ४.४ ष.), ४-६६ (सिंघ, ९.५ ष.), ५-८२ (मोंगिया, १२.१ ष.), ६-८२ (चेतन शर्मा, १२.२ ष.), ७-८४ (केर्न्स, १३.४ ष.), ८-१४३ (सरबजित, १९.६ ष.)

फलंदाजी केली नाही: डॅरिल टफी , अमित उनियाल


साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | शब्बीर अहमद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.७५ |-

|- | style="width: 200px" | इयान हार्वे | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६.५० |-

|- | style="width: 200px" | तमिल कुमारन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८.७५ |-

|- | style="width: 200px" | थिरू कुमारन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८.०० |-

|- | style="width: 200px" | गणपती विग्नेश | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.५० |-

|- | style="width: 200px" | राजगोपाल सथिश | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७.५० |-

|}

संघ १: इयान हार्वे, गणपती विग्नेश, क्रिस रीड, रसेल आर्नोल्ड, हेमांग बदाणी, स्टुअर्ट लॉ, राजगोपाल सथिश, वसंत सर्वानन, थिरू कुमारन, तमिल कुमारन , शब्बीर अहमद

संघ २: इमरान फरहात, हामिश मार्शल, तेजिंदर पाल सिंग, मनिष शर्मा, दिनेश मोंगिया, ख्रिस केर्न्स, चेतन शर्मा, ॲंड्रु हॉल, सरबजीत सिंग, डॅरिल टफी , अमित उन्याल


सामनावीर: [[Image:|border|50px]]शब्बीर अहमद

मालिकावीर :[[Image:|border|50px]] इयान हार्वे

पंच :जेफ इवांसट्रेवर जेस्टी

तिसरा पंच :रे ज्यूलियन

सामना पर्यवेक्षकःइरापल्ली प्रसन्ना

बाह्य दुवे[संपादन]

चंदिगड लायन्स | चेन्नई सुपरस्टार्स | दिल्ली जेट्स | हैदराबाद हिरोझ | कोलकाता टायगर्स | मुंबई चँप्स
संघ | अंतिम सामना | विक्रम