चौदा सहजप्रवृत्ती

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

मानवी शरीरात प्रगट होणाऱ्या चौदा सहजप्रवृत्ती खालीलप्रमाणे आहेत. त्यापुढे त्यामूळे उत्पन्न होणाऱ्या भावना त्या सहजप्रवृत्तीचे पुढे दिल्या आहेत.-

 1. विमोचन प्रवृत्ती- भीती
 2. युद्ध प्रवृत्ती - राग
 3. जुगुप्सा प्रवृत्ती - तिटकारा
 4. वात्सल्य प्रवृत्ती - मृदुभाव
 5. याचना प्रवृत्ती - आर्तभाव
 6. संभोग प्रवृत्ती - कामभाव
 7. आत्मसमर्पण प्रवृत्ती -हीनभाव
 8. जिज्ञासा प्रवृत्ती - आश्चर्य
 9. आत्मविधान प्रवृत्ती - अहंभाव
 10. संध प्रवृत्ती - एकाकीभाव
 11. अन्नसंशोधन प्रवृत्ती - क्षुधा
 12. निर्माण प्रवृत्ती - कर्तुभाव
 13. संपादन प्रवृत्ती - स्वाम्यभाव (स्वामीत्व किंवा श्रेष्ठ असण्याची भावना)
 14. हास्य प्रवृत्ती - विनोदभाव

हे सुद्धा पहा[संपादन]

खालील वर्ग कृपया ते बरोबर आहेत काय तेतपासावे.