एकसष्ट अलंकार (साहित्य शास्त्र)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

एकसष्ट अलंकार (साहित्य शास्त्र)-

 • १ उपमा,
 • २ अनन्वय
 • ३ उपमेयोपमा,
 • ४ उत्पेक्षा,
 • ५ ससंदेह,
 • ६ रूपक,
 • ७ अपह्लुति,
 • ८ श्लेष,
 • ९ समासोक्ति,
 • १० निदर्शना,
 • ११ अप्रस्तुतप्रशंसा,
 • १२ अतिशयोक्ति,
 • १३ प्रतिवस्तूपमा,
 • १४ द्दष्टांत,
 • १५ दीपक,
 • १६ तुल्ययोगिता,
 • १७ व्यतिरेक,
 • १८ आक्षेप,
 • १९ विभावना,
 • २० विशेषोक्ति,
 • २१ यथासंख्य,
 • २२ अर्थांतरन्यास,
 • २३ विरोध,
 • २४ स्वमावोक्ति,
 • २५ व्याजस्तुति,
 • २६ सहोक्ति,
 • २७ विनोक्ति,
 • २८ परिवृत्ति,
 • २९ भाविक,
 • ३० काव्यलिंग,
 • ३१ पर्यायोक्त,
 • ३२ उदात्त,
 • ३३ समुच्चय,
 • ३४ पर्याय,
 • ३५ अनुमान,
 • ३६ परिकर,
 • ३७ व्याजोक्ति,
 • ३८ परिसंख्या,
 • ३९ करणमाला,
 • ४० अन्योन्य,
 • ४१ उत्तर,
 • ४२ सूक्ष्म,
 • ४३ सार,
 • ४४ असंगति,
 • ४५ समाधि,
 • ४६ सम,
 • ४७ विषम,
 • ४८ अधिक,
 • ४९ प्रत्यनीक,
 • ५० मीलित,
 • ५१ एकावली,
 • ५२ स्मरण,
 • ५३ भ्रांतिमान्,
 • ५४ प्रतीप,
 • ५५ सामान्य,
 • ५६ विशेष,
 • ५७ तद्‌गुण,
 • ५८ अतदगुण,
 • ५९ व्याघात,
 • ६० संसृष्टि, आणि
 • ६१ अंगांगिसंकर,

(काव्यप्रकाश)

कांहींच्या मतें अलंकारांची संख्या ६८, आहे, (म. श. को.)