आंध्र प्रदेशातील मंडळांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

भारतात ज्याला उपजिल्हा म्हणतात त्याला आंध्र प्रदेशात मंडल असे संबोधिले जाते.

इतिहास[संपादन]

पूर्वीच्या तालुक्यांचा आकार कमी करून त्यांना अधिक प्रभावी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी मंडल प्रणाली बनवण्यात आली. प्रशासकीय सुधारणा म्हणून ही मांडण्यात आली. मंडलांमध्ये तालुक्यांचे विकेंद्रीकरण महसूल प्रशासनाचे आधुनिकीकरण, अभिलेख राखणे तसेच पंचायती राज व्यवस्थेचे आणखी विकेंद्रीकरण करण्याच्या द्विपक्षीय धोरणाने करण्यात आले.

पूर्वीच्या मोठ्या तालुक्यांचे मंडलांमध्ये विभाजन केल्याने त्यांना अधिक व्यवस्थापित करता येईल आणि राज्य सरकारच्या प्रशासनावर, विशेषतः महसूल प्रशासनावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल, अशी आशा होती.


तालुके हे जिल्ह्यातील मोठे उपखंड आहेत. जवळपास प्रत्येक तालुका ४ किंवा ५ मंडळांमध्ये विभागलेला आहे.

विविध मंडल[संपादन]

खाली दिलेल्या सारणीनुसार आंध्र प्रदेशातील २६ जिल्ह्यांतील सर्व मंडलांची यादी आहे. राज्यात ६८० मंडलांचा समावेश आहे.[१] 

जिल्हा मंडल महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा अडतेगला मंडल रामपचोदवरम महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा अनंतगिरी मंडल पाडेरू महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा अराकू व्हॅली मंडल पाडेरू महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा चिंतापल्ले मंडल चिंटुरु महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा चिंटुर मंडल चिंटुरु महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा देवीपट्टणम मंडल रामपचोदवरम महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा डंब्रिगुडा मंडल पाडेरू महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा एटापाका मंडल चिंटुरु महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा गंगाराजू मदुगुला मंडल पाडेरू महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा गंगावरम मंडल रामपचोदवरम महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा गुडेम कोठा वेदी मंडल पाडेरू महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा हुकुंपेता मंडल पाडेरू महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा कोय्युरु मंडल पाडेरू महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा कुणावरम मंडल चिंटुरु महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा मरेडुमिली मंडल रामपचोदवरम महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा मुंचिंगी पुट्टू मंडल रामपचोदवरम महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा पाडेरू मंडल पाडेरू महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा पेडा बायलू मंडल पाडेरू महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा राजावोमांगी मंडल रामपचोदवरम महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा रामपचोदवरम मंडल रामपचोदवरम महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा वररामचंद्रपुरम मंडल चिंटुरु महसूल विभाग
अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा वाय. रामावरम मंडल रामपचोदवरम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा अनकापल्ली मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा अच्युतापुरम मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा बुचक्यापेटा मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा चेडीकडा मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा चोदावरम मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा देवरापल्ली मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा एलामंचिली मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा गोलुगोंडा मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा के.कोटापाडू मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा कासिमकोटा मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा कोटौरातला मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा मदुगुला मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा मकावरपालम मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा मुनागपाका मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा नक्कापल्ले मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा नरसिपट्टणम मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा नथवरम मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा परवाडा मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा पायकरओपेता मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा रामबिल्ली मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा रविकमथम मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा रोलुगुंटा मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा सर्वसिद्धी रायावरम मंडल नरसिपट्टणम महसूल विभाग
अनकापल्ली जिल्हा सब्बावरम मंडल अनकपल्ली महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा अनंतपूर शहरी मंडल अनंतपूर महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा अनंतपूर ग्रामीण मंडल अनंतपूर महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा आत्मकूर मंडल अनंतपूर महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा बेलुगुप्पा मंडल कल्याणदुर्ग महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा बोम्मनहाल मंडल कल्याणदुर्ग महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा ब्रह्मसमुद्रम मंडल कल्याणदुर्ग महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा बुक्कराया समुद्रम मंडल अनंतपूर महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा डी.हिरेहल मंडल कल्याणदुर्ग महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा गारलाडीने मंडल अनंतपूर महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा गुटी मंडल गुंटकल महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा गुम्मगट्टा मंडल कल्याणदुर्ग महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा गुंटकल मंडल गुंटकल महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा कल्याणदुर्ग मंडल कल्याणदुर्ग महसूल विभाग
अनंतपूर जिल्हा कंबादूर मंडल कल्याणदुर्ग महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा कणेकल मंडल कल्याणदुर्ग विभाग
अंतपूर जिल्हा कुडैर मंडल अंतपूर महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा कुंदुरपी मंडल कल्याणदुर्ग विभाग
अंतपूर जिल्हा नरपला मंडल अंतपूर महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा पामिडी मंडल गुंटकल महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा पेडप्पापूर मंडल अंतपूर महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा पेद्दवदुगुर मंडल गुंटकल महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा पुतलूर मंडल अंतपूर महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा राप्तडू मंडल अंतपूर महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा रायदुर्ग मंडल कल्याणदुर्ग विभाग
अंतपूर जिल्हा सेत्तूर मंडल कल्याणदुर्ग विभाग
अंतपूर जिल्हा सिंगनमाला मंडल अंतपूर महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा ताडपत्री मंडल अंतपूर महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा उरावकोंडा मंडल गुंटकल महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा वज्रकरुर मंडल गुंटकल महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा विदपनकाल मंडल गुंटकल महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा यादिकी मंडल गुंटकल महसूल विभाग
अंतपूर जिल्हा येल्लानूर मंडल अंतपूर महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा बिरंगी कोठाकोटा मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा चिन्नमांड्यम मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा चितवेल मंडल राजमपेटा महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा गालीवेदु मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा गुर्रमकोंडा मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा कालकडा मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा कालीकिरी मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा कंभवरीपल्ले मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा रेल्वे कोदुरू मंडल राजमपेटा महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा कुराबालाकोटा मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा लक्कीरेड्डीपल्ले मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा मदनपल्ले मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा मुलकालाचेरुवू मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा नांदलूर मंडल राजमपेटा महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा निम्मनपल्ले मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा ओबुलावरीपल्ले मंडल राजमपेटा महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा पेड्डा थिप्पासमुद्रम मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा पेद्दमंड्यम् मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा पेनागलूर मंडल राजमपेटा महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा पिलेरू मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा पुलंपेटा मंडल राजमपेटा महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा राजमपेट मंडल राजमपेटा महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा रामापुरम मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा रामसमुद्रम मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा रायचोटी मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा सांबेपल्ली मंडल रायचोटी महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा टी सुंदुपल्ले मंडल राजमपेटा महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा थांबलापल्ले मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा वाल्मिकीपुरम मंडल मदनपल्ले महसूल विभाग
अन्नमय जिल्हा वीरबल्ली मंडल राजमपेटा महसूल विभाग
बापटला जिल्हा अड्डंकी मंडल चिराळा महसूल विभाग
बापटला जिल्हा अमृतालुर मंडल रेपल्ले महसूल विभाग
बापटला जिल्हा बल्लीकुरवा मंडल चिराळा महसूल विभाग
बापटला जिल्हा बापटला मंडल बापटला महसूल विभाग
बापटला जिल्हा भट्टीप्रोलु मंडल रेपल्ले महसूल विभाग
बापटला जिल्हा चेरुकुपल्ले मंडल रेपल्ले महसूल विभाग
बापटला जिल्हा चीनगंजम मंडल चिराला महसूल विभाग
बापटला जिल्हा चिराळा मंडल चिराला महसूल विभाग
बापटला जिल्हा इंकोल्लू मंडल चिराला महसूल विभाग
बापटला जिल्हा जनकवरमपंगुलुरु मंडल चिराला महसूल विभाग
बापटला जिल्हा करमचेडू मंडल चिराला महसूल विभाग
बापतला जिल्हा कर्लापलेम मंडल बापतला महसूल विभाग
बापतला जिल्हा कोल्लुरु मंडल रेपल्ले महसूल विभाग
बापतला जिल्हा कोरीसापडू मंडल चिराला महसूल विभाग
बापतला जिल्हा मार्तूर मंडल बापतला महसूल विभाग
बापतला जिल्हा नगरम मंडल रेपल्ले महसूल विभाग
बापतला जिल्हा निझामपट्टणम मंडल रेपल्ले महसूल विभाग
बापतला जिल्हा परचूर मंडल बापतला महसूल विभाग
बापतला जिल्हा पिटलवणीपलेम मंडल बापतला महसूल विभाग
बापतला जिल्हा रेपल्ले मंडल रेपल्ले महसूल विभाग
बापतला जिल्हा संतमागुलुरु मंडल चिराला महसूल विभाग
बापतला जिल्हा सुंदुर मंडल रेपल्ले महसूल विभाग
बापतला जिल्हा वेमुरु मंडल रेपल्ले महसूल विभाग
बापतला जिल्हा वेतापलेम मंडल चिराला महसूल विभाग
बापतला जिल्हा येदनापुडी मंडल बापतला महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा बैरेदिपल्ले मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा बंगारुपलेम मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा चित्तूर ग्रामीण मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा चित्तूर अर्बन मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा चौडेपल्ले मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा गंगाधरा नेल्लोर मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा गंगावरम मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा गुढीपाला मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा गुडुपल्ले मंडल कुप्पम महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा इराला मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा कर्वेतीनगर मंडल नागरी महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा कुप्पम मंडल कुप्पम महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा नगरी मंडल नागरी महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा निंद्र मंडल नागरी महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा पालमनेर मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा पालसमुद्रम मंडल नागरी महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा पेद्दापंजनी मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा पेनुमुरु मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा पुलिचेर्ला मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा पुंगनूर मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा पुथलपट्टू मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा रामकुप्पम मंडल कुप्पम महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा रोम्पीचेर्ला मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा संतीपुरम मंडल कुप्पम महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा सोडम मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा सोमाला मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा श्रीरंगराजपुरम मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा थवनमपल्ले मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा वेदुरकुप्पम मंडल चित्तूर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा वेंकटगिरीकोटा मंडल पालमनेर महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा विजयापुरम मंडल नागरी महसूल विभाग
चित्तूर जिल्हा यादमरी मंडल चित्तूर महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा अनापर्थी मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा बिक्कावोलु मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा चगल्लू मंडल कोव्वूर महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा देवरापल्ले मंडल कोव्वूर महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा गोकावरम मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा गोपालपुरम मंडल कोव्वूर महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा कदीम मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा कोरुकोंडा मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा कोव्वुर मंडल कोव्वूर महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा नल्लाजरला मंडल कोव्वूर महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा निदादवोळे मंडल कोव्वूर महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा पेरवली मंडल कोव्वूर महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा राजमुंद्री अर्बन मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा राजमुंद्री ग्रामीण मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा राजनगरम मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा रंगमपेटा मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा सीठानगरम मंडल राजमहेंद्रवरम महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा तल्लापुडी मंडल कोव्वूर महसूल विभाग
पूर्व गोदावरी जिल्हा उंदरजवरम मंडल कोव्वूर महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा आगिरीपल्ले मंडल नुझविद महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा भीमाडोळे मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा बुट्टायागुडेम मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा चत्राई मंडल नुझविद महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा चिंतलपुडी मंडल नुझविद महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा देंडुलुरू मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा द्वारका तिरुमला मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा एलुरु मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा जंगारेड्डीगुडेम मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा जीलुगु मिली मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा कैकलूर मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा कालिदिंडी मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा कामावरपुकोटा मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा कोयलगुडेम मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा कुकुनूर मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा लिंगपालम मंडल नुझविद महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा मंडवल्ली मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा मुदिनेपल्ले मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा मुसनुरु मंडल नुझविद महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा निदामरु मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा नुझविद मंडल नुझविद महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा पेडापाडू मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा पेडावेगी मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा पोलावरम मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा टी. नरसापुरम मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा उंगुतुरु मंडल एलुरु महसूल विभाग
एलुरु जिल्हा वेलैरपाडू मंडल जंगारेडीगुडेम महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा चेब्रोलू मंडल तेनाली महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा दुग्गीराला मंडल तेनाली महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा गुंटूर पूर्व मंडल गुंटूर महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा गुंटूर पश्चिम मंडल गुंटूर महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा काकुमनु मंडल तेनाली महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा कोल्लीपारा मंडल तेनाली महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा मंगलगिरी मंडल तेनाली महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा मेडिकोंडुरु मंडल गुंटूर महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा पेडकाकणी मंडल गुंटूर महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा पेदानंदीपादु मंडल गुंटूर महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा फिरंगीपुरम मंडल गुंटूर महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा पोन्नूर मंडल तेनाली महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा प्रतिपदु मंडल गुंटूर महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा तडेपल्ले मंडल तेनाली महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा तडीकोंडा मंडल गुंटूर महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा तेनाली मंडल तेनाली महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा थल्लूर मंडल गुंटूर महसूल विभाग
गुंटूर जिल्हा वट्टीचेरुकुरु मंडल गुंटूर महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा गांडेपल्ली मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा गोल्लाप्रोलु मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा जग्गमपेटा मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा काजुलुरु मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा काकीनाडा ग्रामीण मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा काकीनाडा अर्बन मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा करापा मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा किरलमपुडी मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा कोटनांदुरु मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा उ.कोथापल्ली मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा पेडापुडी मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा पेड्डापुरम मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा पिठापुरम मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा प्रतिपदु मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा रोथुलापुडी मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा समलकोटा मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा संखवरम मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा थल्लारेवू मंडल काकीनाडा महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा तोंडंगी मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा तुनी मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
काकीनाडा जिल्हा येळेश्वरम मंडल पेद्दापुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा ऐनाविली मंडल कोठापेटा महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा अलुमुरु मंडल कोठापेटा महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा अल्लावरम मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा अमलापुरम मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा अंबाजीपेटा मंडल कोठापेटा महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा अत्रेयपुरम मंडल कोठापेटा महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा बेट पोलावरम मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा गंगावरम मंडल रामचंद्रपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा कपिलेश्वरपुरम मंडल रामचंद्रपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा कात्रेनिकोना मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा कोठापेटा मंडल कोठापेटा महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा मलिकीपुरम मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा मामिदीकुदुरु मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा मंडपेटा मंडल रामचंद्रपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा मुम्मीदिवरम मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा पथा गन्नावरम मंडल कोठापेटा महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा रामचंद्रपुरम मंडल रामचंद्रपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा रावुलापलेम मंडल कोठापेटा महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा रायावरम मंडल रामचंद्रपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा रझोले मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा सखिनेतीपल्ले मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कोणसीमा जिल्हा उप्पलगुप्तम मंडल अमलपुरम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा अवनीगड्डा मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा बंतुमिल्ली मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा बापुलापदु मंडल गुडीवाडा महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा चल्लापल्ली मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा गन्नवरम मंडल गुडीवाडा महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा घंटासाला मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा गुडीवडा मंडल गुडीवाडा महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा गुडलावल्लेरू मंडल गुडीवाडा महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा गुरू मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा कंकिपाडू मंडल व्युयुरू महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा कोडुरू मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा कृतीवेण्णू मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा मछलीपट्टनम उत्तर मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा मछलीपट्टनम दक्षिण मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा मोपीदेवी मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा मोव्वा मंडल व्युयुरू महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा नागायलंका मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा नंदिवाडा मंडल गुडीवाडा महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा पमारु मंडल व्युयुरू महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा पमिदिमुक्कला मंडल व्युयुरू महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा पेडाणा मंडल मछलीपट्टनम महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा पेडापरपुडी मंडल गुडीवाडा महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा पेनामलुरु मंडल व्युयुरू महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा थोटलावल्लुरु मंडल व्युयुरू महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा उंगुतुरु मंडल गुडीवाडा महसूल विभाग
कृष्णा जिल्हा व्युयुरु मंडल व्युयुरू महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा अडोनी मंडल अडोनी महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा आलूर मंडल पट्टीकोंडा महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा असपरी मंडल पट्टीकोंडा महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा सी.बेलागल मंडल कुर्नूल महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा चिप्पागिरी मंडल पट्टीकोंडा महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा देवनकोंडा मंडल पट्टीकोंडा महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा गोनेगंडला मंडल अडोनी महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा गुडूर मंडल कुर्नूल महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा हलहारवी मंडल पट्टीकोंडा महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा होलागुंडा मंडल अडोनी महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा कल्लूर मंडल कुर्नूल महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा कोडुमुर मंडल कुर्नूल महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा कोसिगी मंडल अडोनी महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा कौथलम् मंडल अडोनी महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा कृष्णागिरी मंडल पट्टीकोंडा महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा कुर्नूल अर्बन मंडल कुर्नूल महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा कुर्नूल ग्रामीण मंडल कुर्नूल महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा मद्दिकेरा पूर्व मंडल पट्टीकोंडा महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा मंत्रालयम मंडल अडोनी महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा नंदवरम मंडल अडोनी महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा ऑर्वकल मंडल कुर्नूल महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा पट्टीकोंडा मंडल पट्टीकोंडा महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा पेड्डा कडुबूर मंडल अडोनी महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा तुग्गली मंडल पट्टीकोंडा महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा वेलदुर्थी मंडल कुर्नूल महसूल विभाग
कुर्नूल जिल्हा येम्मीगणूर मंडल अडोनी महसूल विभाग
NTR जिल्हा ए.कोंडुरू मंडल तिरुवुरु महसूल विभाग
NTR जिल्हा चंदरलापडू मंडल नंदीगामा महसूल विभाग
NTR जिल्हा जी.कोंडुरू मंडल विजयवाडा महसूल विभाग
NTR जिल्हा गंपलागुडेम मंडल तिरुवुरु महसूल विभाग
NTR जिल्हा इब्राहिमपट्टणम मंडल विजयवाडा महसूल विभाग
NTR जिल्हा जग्गय्यापेटा मंडल नंदीगामा महसूल विभाग
NTR जिल्हा कांचीकाचेरला मंडल नंदीगामा महसूल विभाग
NTR जिल्हा मायलवरम मंडल विजयवाडा महसूल विभाग
NTR जिल्हा नंदीगामा मंडल नंदीगामा महसूल विभाग
NTR जिल्हा पेनुगांचिप्रोलु मंडल नंदीगामा महसूल विभाग
NTR जिल्हा रेड्डीगुडेम मंडल तिरुवुरु महसूल विभाग
NTR जिल्हा तिरुवुरु मंडल तिरुवुरु महसूल विभाग
NTR जिल्हा वत्सवाई मंडल नंदीगामा महसूल विभाग
NTR जिल्हा वीरुलपाडू मंडल नंदीगामा महसूल विभाग
NTR जिल्हा विजयवाडा ग्रामीण मंडल विजयवाडा महसूल विभाग
NTR जिल्हा विजयवाडा उत्तर मंडल विजयवाडा महसूल विभाग
NTR जिल्हा विजयवाडा सेंट्रल मंडल विजयवाडा महसूल विभाग
NTR जिल्हा विजयवाडा पूर्व मंडल विजयवाडा महसूल विभाग
NTR जिल्हा विजयवाडा पश्चिम मंडल विजयवाडा महसूल विभाग
NTR जिल्हा विसन्नपेटा मंडल तिरुवुरु महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा अल्लागड्डा मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा आत्माकुर मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
नंद्याल जिल्हा बाणगणपल्ले मंडल ढोणे महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा बंदि आत्मकूर मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
नंद्याल जिल्हा बेथमचेरला मंडल ढोणे महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा चगलमरी मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा ढोणे मंडल ढोणे महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा दोर्निपाडू मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा गाडीवेमुला मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा गोसपदु मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा जुपडू बंगला मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
नंद्याल जिल्हा कोइलकुंतला मंडल ढोणे महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा कोळीमिगुंडला मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा कोथापल्ले मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
नंद्याल जिल्हा महानंदी मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा मिथुरु मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
नंद्याल जिल्हा नंदीकोटकुर मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
नंद्याल जिल्हा नंद्याल ग्रामीण मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा नंद्याल अर्बन मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा ओक मंडल ढोणे महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा पगीद्याला मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
नंद्याल जिल्हा पामुलापदु मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
नंद्याल जिल्हा पण्यम मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा पीपली मंडल ढोणे महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा रुद्रवरम मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा संजमाला मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा सिर्वेल्ला मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा श्रीशैलम मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
नंद्याल जिल्हा उयलवाडा मंडल नंद्याल महसूल विभाग
नंद्याल जिल्हा वेलगोडू मंडल आतमकूर महसूल विभाग (नंद्याल)
पालनाडू जिल्हा अमरावती मंडल सेतनपल्ली महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा अचमपेट मंडल सेतनपल्ली महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा बेल्लमकोंडा मंडल सेतनपल्ली महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा बोल्लापल्ले मंडल नरसरावपेठ महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा चिलकलुरीपेट मंडल नरसरावपेठ महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा दचेपल्ले मंडल गुराळा महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा दुर्गी मंडल गुराळा महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा एडलापडू मंडल नरसरावपेठ महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा गुराळा मंडल गुराळा महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा इपुरु मंडल नरसरावपेठ महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा करेम्पुडी मंडल गुराळा महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा क्रोसुरु मंडल सेतनपल्ली महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा माचरला मंडल गुराळा महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा मचवरम मंडल गुराळा महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा मुपल्ला मंडल सेतनपल्ली महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा नादेंडला मंडल नरसरावपेठ महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा नरसरावपेठ मंडल नरसरावपेठ महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा नेकारीकल्लु मंडल सेतनपल्ली महसूल विभाग
पालनाडू जिल्हा नुझेंडला मंडल नरसरावपेठ महसूल विभाग
Palnadu district Pedakurapadu मंडल Settanapalli Revenue Division
Palnadu district Piduguralla मंडल Gurazala Revenue Division
Palnadu district Rajupalem मंडल Settanapalli Revenue Division
Palnadu district Rentachintala मंडल Gurazala Revenue Division
Palnadu district Rompicherla मंडल Narasaraopet Revenue Division
Palnadu district Sattenapalle मंडल Settanapalli Revenue Division
Palnadu district Savalyapuram मंडल Narasaraopet Revenue Division
Palnadu district Veldurthi मंडल Gurazala Revenue Division
Palnadu district Vinukonda मंडल Narasaraopet Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Balijipeta मंडल Parvathipuram Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Bhamini मंडल Palakonda Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Garugubilli मंडल Parvathipuram Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Gummalakshmipuram मंडल Palakonda Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Jiyyammavalasa मंडल Palakonda Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Komarada मंडल Parvathipuram Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Kurupam मंडल Palakonda Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Makkuva मंडल Parvathipuram Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Pachipenta मंडल Parvathipuram Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Palakonda मंडल Palakonda Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Parvathipuram मंडल Parvathipuram Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Salur मंडल Parvathipuram Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Seethampeta मंडल Palakonda Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Seethanagaram मंडल Parvathipuram Revenue Division
Parvathipuram Manyam district Veeraghattam मंडल Palakonda Revenue Division
Prakasam district Ardhaveedu मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Bestawaripeta मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Chandra Sekhara Puram मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Chimakurthi मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Cumbum मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Darsi मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Donakonda मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Dornala मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Giddalur मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Hanumanthuni Padu मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Kanigiri मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Komarolu मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Konakanamitla मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Kondapi मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Kotha Patnam मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Kurichedu मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Maddipadu मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Markapuram मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Marripudi मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Mundlamuru मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Naguluppala Padu मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Ongole Rural मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Ongole Urban मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Pamuru मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Peda Araveedu मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Pedacherlo Palle मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Podili मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Ponnaluru मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Pullalacheruvu मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Racherla मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Santhanuthala Padu मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Singarayakonda मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Tangutur मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Tarlupadu मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Thallur मंडल Ongole Revenue Division
Prakasam district Tripuranthakam मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Veligandla मंडल Kanigiri Revenue Division
Prakasam district Yerragondapalem मंडल Markapuram Revenue Division
Prakasam district Zarugumilli मंडल Ongole Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Allur मंडल, Nellore district Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Ananthasagaram मंडल Atmakur Revenue Division (Nellore)
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Anumasamudrampeta मंडल Atmakur Revenue Division (Nellore)
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Atmakuru मंडल Atmakur Revenue Division (Nellore)
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Bogolu मंडल Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Buchireddypalem मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Chejerla मंडल Atmakur Revenue Division (Nellore)
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Dagadarthi मंडल Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Duttaluru मंडल Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Gudluru मंडल Kandukur Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Indukurpet मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Jaladanki मंडल Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Kaligiri मंडल Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Kaluvoya मंडल Atmakur Revenue Division (Nellore)
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Kandukur मंडल Kandukur Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Kavali मंडल Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Kodavaluru मंडल Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Kondapuram मंडल Kandukur Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Kovuru मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Lingasamudram मंडल Kandukur Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Manubolu मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Marripadu मंडल Atmakur Revenue Division (Nellore)
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Muttukuru मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Nellore Urban मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Nellore Rural मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Podalakuru मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Rapuru मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Saidapuramu मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Sangam मंडल Atmakur Revenue Division (Nellore)
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Sitarampuramu मंडल Atmakur Revenue Division (Nellore)
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Thotapalligudur मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Udayagiri मंडल Atmakur Revenue Division (Nellore)
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Ulavapadu मंडल Kandukur Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Varikuntapadu मंडल Kandukur Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Venkatachalam मंडल Nellore Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Vidavaluru मंडल Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Vinjamuru मंडल Kavali Revenue Division
Sri Potti Sri Ramulu Nellore district Voletivaripalem मंडल Kandukur Revenue Division
Sri Sathya Sai district Agali मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Amadagur मंडल Kadiri Revenue Division
Sri Sathya Sai district Amarapuram मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Bathalapalle मंडल Dharmavaram Revenue Division
Sri Sathya Sai district Bukkapatnam मंडल Puttaparthi Revenue Division
Sri Sathya Sai district Chennekothapalle मंडल Dharmavaram Revenue Division
Sri Sathya Sai district Chilamathur मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Dharmavaram मंडल Dharmavaram Revenue Division
Sri Sathya Sai district Gandlapenta मंडल Kadiri Revenue Division
Sri Sathya Sai district Gorantla मंडल Puttaparthi Revenue Division
Sri Sathya Sai district Gudibanda मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Hindupur मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Kadiri मंडल Kadiri Revenue Division
Sri Sathya Sai district Kanaganapalle मंडल Dharmavaram Revenue Division
Sri Sathya Sai district Kothacheruvu मंडल Puttaparthi Revenue Division
Sri Sathya Sai district Lepakshi मंडल Kadiri Revenue Division
Sri Sathya Sai district Madakasira मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Mudigubba मंडल Dharmavaram Revenue Division
Sri Sathya Sai district Nallacheruvu मंडल Kadiri Revenue Division
Sri Sathya Sai district Nallamada मंडल Puttaparthi Revenue Division
Sri Sathya Sai district Nambulipulikunta मंडल Kadiri Revenue Division
Sri Sathya Sai district Obuladevaracheruvu मंडल Puttaparthi Revenue Division
Sri Sathya Sai district Parigi मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Penukonda मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Puttaparthi मंडल Puttaparthi Revenue Division
Sri Sathya Sai district Ramagiri मंडल Dharmavaram Revenue Division
Sri Sathya Sai district Roddam मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Rolla मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Somandepalle मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Tadimarri मंडल Dharmavaram Revenue Division
Sri Sathya Sai district Talupula मंडल Penukonda Revenue Division
Sri Sathya Sai district Tanakal मंडल Kadiri Revenue Division
Srikakulam district Amadalavalasa मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Burja मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Etcherla मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Ganguvarisigadam मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Gara मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Hiramandalam मंडल Tekkali Revenue Division
Srikakulam district Ichchapuram मंडल Palasa Revenue Division
Srikakulam district Jalumuru मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Kanchili मंडल Palasa Revenue Division
Srikakulam district Kaviti मंडल Palasa Revenue Division
Srikakulam district Kotabommali मंडल Tekkali Revenue Division
Srikakulam district Kothuru मंडल Tekkali Revenue Division
Srikakulam district Lakshminarsupeta मंडल Tekkali Revenue Division
Srikakulam district Laveru मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Mandasa मंडल Palasa Revenue Division
Srikakulam district Meliaputti मंडल Tekkali Revenue Division
Srikakulam district Nandigam मंडल Palasa Revenue Division
Srikakulam district Narasannapeta मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Palasa मंडल Palasa Revenue Division
Srikakulam district Pathapatnam मंडल Tekkali Revenue Division
Srikakulam district Polaki मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Ponduru मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Ranastalam मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Santhabommali मंडल Tekkali Revenue Division
Srikakulam district Saravakota मंडल Tekkali Revenue Division
Srikakulam district Sarubujjili मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Sompeta मंडल Palasa Revenue Division
Srikakulam district Srikakulam मंडल Srikakulam Revenue Division
Srikakulam district Tekkali मंडल Tekkali Revenue Division
Srikakulam district Vajrapukothuru मंडल Palasa Revenue Division
Tirupati district Balayapalli मंडल Gudur Revenue Division
Tirupati district Buchinaidu Kandriga मंडल Sullurpeta Revenue Division
Tirupati district Chandragiri मंडल Tirupati Revenue Division
Tirupati district Chilakuru मंडल Gudur Revenue Division
Tirupati district Chinnagottigallu मंडल Tirupati Revenue Division
Tirupati district Chittamuru मंडल Gudur Revenue Division
Tirupati district Dakkili मंडल Gudur Revenue Division
Tirupati district Doravarisatramu मंडल Sullurpeta Revenue Division
Tirupati district Gudur मंडल Gundur Revenue Division
Tirupati district K.V.B.Puram मंडल Srikalahasti Revenue Division
Tirupati district Kota मंडल Gundur Revenue Division
Tirupati district Nagalapuram मंडल Srikalahasti Revenue Division
Tirupati district Naidupeta मंडल Sullurpeta Revenue Division
Tirupati district Narayanavanam मंडल Srikalahasti Revenue Division
Tirupati district Ojili मंडल Sullurpeta Revenue Division
Tirupati district Pakala मंडल Tirupati Revenue Division
Tirupati district Pellakuru मंडल Sullurpeta Revenue Division
Tirupati district Pichatur मंडल Srikalahasti Revenue Division
Tirupati district Puttur मंडल Tirupati Revenue Division
Tirupati district Ramachandrapuram मंडल Tirupati Revenue Division
Tirupati district Renigunta मंडल Srikalahasti Revenue Division
Tirupati district Satyavedu मंडल Sullurpeta Revenue Division
Tirupati district Srikalahasti मंडल Srikalahasti Revenue Division
Tirupati district Sullurpeta मंडल Sullurpeta Revenue Division
Tirupati district Tada मंडल Sullurpeta Revenue Division
Tirupati district Thottambedu मंडल Srikalahasti Revenue Division
Tirupati district Tirupati Rural मंडल Tirupati Revenue Division
Tirupati district Tirupati Urban मंडल Tirupati Revenue Division
Tirupati district Vadamalapeta मंडल Tirupati Revenue Division
Tirupati district Vakadu मंडल Gundur Revenue Division
Tirupati district Varadaiahpalem मंडल Sullurpeta Revenue Division
Tirupati district Venkatagiri मंडल Gundur Revenue Division
Tirupati district Yerpedu मंडल Srikalahasti Revenue Division
Tirupati district Yerravaripalem मंडल Tirupati Revenue Division
Visakhapatnam district Anandapuram मंडल Bheemunipatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Bheemunipatnam मंडल Bheemunipatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Gajuwaka मंडल Visakhapatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Gopalapatnam मंडल Visakhapatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Maharanipeta मंडल Visakhapatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Mulagada मंडल Visakhapatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Padmanabham मंडल Bheemunipatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Pedagantyada मंडल Visakhapatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Pendurthi मंडल Visakhapatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Seethammadhara मंडल Bheemunipatnam Revenue Division
Visakhapatnam district Visakhapatnam Rural मंडल Bheemunipatnam Revenue Division
Vizianagaram district Badangi मंडल Bobbili Revenue Division
Vizianagaram district Bhogapuram मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Bobbili मंडल Bobbili Revenue Division
Vizianagaram district Bondapalle मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Cheepurupalle मंडल Cheepurupalle Revenue Division
Vizianagaram district Dattirajeru मंडल Bobbili Revenue Division
Vizianagaram district Denkada मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Gajapathinagaram मंडल Bobbili Revenue Division
Vizianagaram district Gantyada मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Garividi मंडल Cheepurupalle Revenue Division
Vizianagaram district Gurla मंडल Cheepurupalle Revenue Division
Vizianagaram district Jami मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Kothavalasa मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Lakkavarapukota मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Mentada मंडल Bobbili Revenue Division
Vizianagaram district Merakamudidam मंडल Cheepurupalle Revenue Division
Vizianagaram district Nellimarla मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Pusapatirega मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Rajam मंडल Cheepurupalle Revenue Division
Vizianagaram district Ramabhadrapuram मंडल Bobbili Revenue Division
Vizianagaram district Regidi Amadalavalasa मंडल Cheepurupalle Revenue Division
Vizianagaram district Santhakaviti मंडल Cheepurupalle Revenue Division
Vizianagaram district Srungavarapukota मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Therlam मंडल Bobbili Revenue Division
Vizianagaram district Vangara मंडल Cheepurupalle Revenue Division
Vizianagaram district Vepada मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Vizianagaram Rural मंडल Vizianagaram Revenue Division
Vizianagaram district Vizianagaram Urban मंडल Vizianagaram Revenue Division
West Godavari district Achanta मंडल Narasapuram Revenue Division
West Godavari district Akividu मंडल Bhimavaram Revenue Division
West Godavari district Attili मंडल Tadepalligudem Revenue Division
West Godavari district Bhimavaram मंडल Bhimavaram Revenue Division
West Godavari district Ganapavaram मंडल Tadepalligudem Revenue Division
West Godavari district Iragavaram मंडल Tadepalligudem Revenue Division
West Godavari district Kalla मंडल Bhimavaram Revenue Division
West Godavari district Mogalthur मंडल Narasapuram Revenue Division
West Godavari district Palacoderu मंडल Bhimavaram Revenue Division
West Godavari district Palakollu मंडल Narasapuram Revenue Division
West Godavari district Pentapadu मंडल Tadepalligudem Revenue Division
West Godavari district Penugonda मंडल Narasapuram Revenue Division
West Godavari district Penumantra मंडल Narasapuram Revenue Division
West Godavari district Poduru मंडल Narasapuram Revenue Division
West Godavari district T.Narasapuram मंडल Narasapuram Revenue Division
West Godavari district Tadepalligudem मंडल Tadepalligudem Revenue Division
West Godavari district Tanuku मंडल Tadepalligudem Revenue Division
West Godavari district Undi मंडल Bhimavaram Revenue Division
West Godavari district Veeravasaram मंडल Bhimavaram Revenue Division
West Godavari district Yelamanchili मंडल Narasapuram Revenue Division
YSR district Atlur मंडल Badvel Revenue Division
YSR district B.Kodur मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Badvel मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Brahmamgarimattam मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Chakrayapet मंडल Pulivendula Revenue Division
YSR district Chapad मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Chennur मंडल Kadapa Revenue Division
YSR district Chinthakommadinne मंडल Kadapa Revenue Division
YSR district Duvvur मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Gopavaram मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Jammalamadugu मंडल Jammalamadugu Revenue Division
YSR district Kadapa मंडल Kadapa Revenue Division
YSR district Kalasapadu मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Kamalapuram मंडल Kadapa Revenue Division
YSR district Khajipet मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Kondapuram मंडल Jammalamadugu Revenue Division
YSR district Lingala मंडल Pulivendula Revenue Division
YSR district Muddanur मंडल Jammalamadugu Revenue Division
YSR district Mylavaram मंडल Jammalamadugu Revenue Division
YSR district Peddamudium मंडल Jammalamadugu Revenue Division
YSR district Pendlimarri मंडल Kadapa Revenue Division
YSR district Porumamilla मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Proddatur मंडल Jammalamadugu Revenue Division
YSR district Pulivendla मंडल Pulivendula Revenue Division
YSR district Rajupalem मंडल Jammalamadugu Revenue Division
YSR district S.Mydukur मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Sidhout मंडल Kadapa Revenue Division
YSR district Simhadripuram मंडल Pulivendula Revenue Division
YSR district Sri Avadhutha Kasinayana मंडल Badvel Revenue Division
YSR district Thondur मंडल Pulivendula Revenue Division
YSR district Vallur मंडल Kadapa Revenue Division
YSR district Veerapunayunipalle मंडल Pulivendula Revenue Division
YSR district Vempalle मंडल Pulivendula Revenue Division
YSR district Vemula मंडल Pulivendula Revenue Division
YSR district Vontimitta मंडल Kadapa Revenue Division
YSR district Yerraguntla मंडल Kadapa Revenue Division

पूर्वीचे तालुके[संपादन]

तालुके हे जिल्ह्यातील मोठे उपखंड आहेत.

जिल्हा तालुक्यांची संख्या पूर्वीच्या तालुक्यांची नावे
अनंतपुरम १७
 1. अनंतपुरम
 2. धर्मावरम
 3. हिंदुपुरम
 4. कादिरी
 5. मदकशिरा
 6. पेनुकोंडा
 7. रायदुर्गम
 8. कल्याणदुर्गम
 9. गुटी
 10. तडीपात्री
 11. उर्वकोंडा
 12. सिंगनमाला
 13. कणेकल्लू
 14. कंबदूर
 15. पुट्टपर्थी
 16. नल्लमडा
 17. चेन्नेकोथापल्ले
चित्तूर 16
 1. चित्तूर
 2. तिरुपती
 3. मदनपल्ले
 4. पुंगनूर
 5. पालमनेरू
 6. पिलेरू
 7. कुप्पम
 8. बंगारुपलेम
 9. श्रीकालहस्ती
 10. सत्यवेदु
 11. पुत्तूर
 12. चंद्रगिरी
 13. थांबलपल्ले
 14. चिन्नागोट्टीगालू
 15. थोट्टंबडू
 16. नगरी
पूर्व गोदावरी 18
 1. काकीनाडा
 2. राजमुंद्री
 3. अमलापुरम
 4. मुम्मीदिवरम
 5. रझोले
 6. कोथापेटा
 7. आलमुर
 8. रामचंद्रपुरम
 9. रामपचोडवरम
 10. येल्लावरम [येलेश्वरम]
 11. पेद्दापुरम
 12. प्रतिपाडू
 13. तुनी
 14. पिठापुरम
 15. तल्लावेरू
 16. पु.गन्नवरम
 17. रायवरम
 18. रंगमपेटा
 19. मंडेपेटा
गुंटूर 21
 1. गुंटूर
 2. तेनाली
 3. रिपल्ले
 4. बापटला
 5. नरसरावपेटा
 6. विनुकोंडा
 7. पालनाडू [गुराळा]
 8. सत्तेनापल्ले
 9. प्रतिपाडू
 10. ताडीकोंडा
 11. मंगलागिरी
 12. इमानी
 13. अमृतालुर
 14. पल्लपता
 15. बापटला
 16. चिलकलुरीपेटा
 17. इपूर
 18. माचेर्ला
 19. पिदुगुरल्ला
 20. राजुपालम
 21. तल्लुरु
कृष्णा 18
 1. जग्गय्यापेठ
 2. नंदीगामा
 3. कांचीकाचेरला
 4. मैलावरम
 5. तिरुवुरु
 6. विसन्नपेट
 7. नुझविद
 8. गन्नावरम
 9. विजयवाडा
 10. वुयुरु
 11. गुढीवडा
 12. मंडवल्ली
 13. कैकलूर
 14. बंतुमिली
 15. पमरू
 16. मोव्वा
 17. बंदर
 18. दिवि
कुर्नूल 13
 1. कुर्नूल
 2. आडोनी
 3. नांद्याल
 4. येम्मीगणूर
 5. ढोणे
 6. आतमकूर
 7. नंदीकोटकुर
 8. अल्लगड्डा
 9. बनागनपल्ले
 10. कोइलाकुंतला
 11. कोडमुर
 12. आलूर
 13. पट्टीकोंडा
कडप्पा 12
 1. कडप्पा [चड्डापाह]
 2. राजमपेटा
 3. पुलिवेंडुला
 4. उत्पादन
 5. बडवेल
 6. सिधौत
 7. रायचोटी
 8. कमलापुरम
 9. जम्मलमदुगु
 10. मुद्दनूर
 11. कोदूर
 12. लक्कीरेड्डीपल्ली
नेल्लोर 15
 1. नेल्लोर
 2. गुडूर
 3. सुलुरपेठ
 4. व्यंकटगिरी
 5. रापूर
 6. आतमकूर
 7. उदयगिरी
 8. कोवूर
 9. कवळी
 10. इंदुरकुरपेठ
 11. वाकडू
 12. नायदुपेत
 13. पोडलकूर
 14. विंजामूर
 15. बुचिरेड्डीपलेम
प्रकाशम १७
 1. ओंगोल
 2. कंदुकूर
 3. कणिगिरी
 4. गिद्दलूर
 5. मरकापुरम
 6. पोडिली
 7. दर्शी
 8. अडणकी
 9. चिराळा
 10. मद्दीपाडू
 11. परचूर
 12. संतमागुलुरु
 13. बेस्टवरीपेटा
 14. येरागोंडापालम
 15. तरलुपडू
 16. पमुरु
 17. कोंडापी
श्रीकाकुलम 18
 1. श्रीकाकुलम
 2. चीपुरुपल्ले
 3. बोबिली
 4. सालूर
 5. पार्वतीपुरम
 6. पालकोंडा
 7. पथापट्टणम
 8. नरसन्नपेटा
 9. टेककळी
 10. शांत
 11. इच्छापुरम
 12. आमदलावलासा
 13. राजम
 14. हिरामंडलम
 15. कोटाबोमाली
 16. पलासा
 17. रणस्थलम
 18. पोंदुरू
विशाखापट्टणम ११
 1. विशाखापट्टणम
 2. अनकपल्ले
 3. येलामांचीली
 4. नरसपट्टणम
 5. चिंतपल्ले
 6. पडेरू
 7. चोडावरम
 8. श्रुंगावरपुकोटा
 9. गजपतीनगरम
 10. विझियानगरम
 11. भीमुनिपट्टणम
विझियानगरम * विशाखापट्टणम आणि श्रीकाकुलम जिल्ह्यांमधून
पश्चिम गोदावरी १४
 1. एलुरु
 2. चिंतलपुडी
 3. पोलावरम
 4. कोव्वुर
 5. तडेपल्लीगुडेम
 6. तनुकु
 7. नरसापूर
 8. भीमवरम
 9. भीमाडोळे
 10. गोपालपुरम
 11. गणपवरम
 12. उपनाम
 13. पोदुरु
 14. अकिवेदू

स्रोत[संपादन]

 1. ^ "New AP Map: Check Out Biggest and Smallest Districts in Andhra Pradesh". Sakshi Post (इंग्रजी भाषेत). 2022-04-03. 2023-01-23 रोजी पाहिले.

हे देखील पहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]