माध्यम सांख्यिकी

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी १६:१३, २५ मे २०२४ ला बदलली होती.

Bitmap images

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
image/gif.gif१६० (१.४४%)४९,४५,४९३ bytes (४.७२ मे.बा.; ०.०३९६%)
image/png.png, .apng५४३ (४.९%)५,०४,६२,९७४ bytes (४८.१३ मे.बा.; ०.४०५%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps१०,१७६ (९१.८%)१२,२६,४८,२०,८७८ bytes (११.४२ गि.बा.; ९८.३%)

Total file size for this section of १०,८७९ files (९८.२%): १२,३२,०२,२९,३४५ bytes (११.४७ गि.बा.; ९८.८%).

Drawings (vector images)

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
image/svg+xml.svg१७८ (१.६१%)३,२४,०२,३५३ bytes (३०.९ मे.बा.; ०.२६%)

Total file size for this section of १७८ files (१.६१%): ३,२४,०२,३५३ bytes (३०.९ मे.बा.; ०.२६%).

Audio

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus११ (०.०९९३%)४,३१,९४३ bytes (४२२ कि.बा.; ०.००३४६%)

Total file size for this section of ११ files (०.०९९३%): ४,३१,९४३ bytes (४२२ कि.बा.; ०.००३४६%).

Videos

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
video/webm.webm४ (०.०३६१%)११,४१,८९,३४७ bytes (१०८.९ मे.बा.; ०.९१५%)

Total file size for this section of ४ files (०.०३६१%): ११,४१,८९,३४७ bytes (१०८.९ मे.बा.; ०.९१५%).

कार्यालय

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
application/pdf.pdf१० (०.०९०२%)७२,००,२२६ bytes (६.८७ मे.बा.; ०.०५७७%)

Total file size for this section of १० files (०.०९०२%): ७२,००,२२६ bytes (६.८७ मे.बा.; ०.०५७७%).

सर्व संचिका

Total file size for all ११,०८२ files: १२,४७,४४,५३,२१४ bytes (११.६२ गि.बा.).