सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

६°१४′२४″N ८०°१६′४८″E