सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३३°२२′१२″N ७५°३१′१२″E