सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°३८′६″N ७४°४७′१३″E