सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°२५′१२″N ७२°४९′४८″E