सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°५३′२४″N १०२°८′५″E