सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°३०′०″N ८३°१७′०″E