सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°३०′०″N ९४°०′०″E