सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°१४′१७″N ८१°३८′१″E