सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

८°२८′५८″N ७६°५६′५०″E