सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५४°१०′३९″N १५°३४′३६″E