सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४३°४३′१३″N १३°१०′१२″E