सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४०°४२′११″N १४°२९′५६″E