सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३९°३९′२″N ३१°५८′४३″E