सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३४°५′४२″N ११८°४२′३६″W