सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३२°३२′८″N ४४°२५′३९″E