सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३१°३६′३″N ७४°३६′२०″E