सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°५५′०″N ९६°१०′०″E