सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°६′२३″N ७२°१२′४५″E