सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°१०′८″N ८१°४७′५८″E