सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°२०′२३″N ८५°१९′२६″E