सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°१३′८″N ७२°३९′२५″E