सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°४०′४४″N ७४°३४′४६″E