सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°१३′४८″N ८०°६′०″E